toxický veľmi reaktívny plyn

          Výroba plynného chlóru je založená na elektrolýze vodného roztoku chloridu sodného – soľanky.

          V prvej svetovej vojne použili Nemci chlór a jeho ďalšie zlúčeniny ako chemickú zbraň hromadného ničenia.

 Výskyt v prírode:

          Z minerálov je najznámejší chlorid sodný (NaCl, mineralogicky kamenná soľ)

Použitie:

          Dezinfekcia pitnej vody

          bieliace účinky

 

Zlúčeniny chlóru:


Chlorovodík HCl

          bezfarebný plyn

          Po rozpustení vo vode reaguje silne kyslo

          Vyrába sa pôsobením kyseliny sírovej na chlorid sodný alebo častejšie priamou reakciou plynného vodíka a chlóru


Kyselina chlorovodíková

          Používa sa na výrobu farbív liečiv, plastov, na čistenie kovov...

          Veľmi zriedená sa nachádza v žalúdku

           Jej nadbytok spôsobuje stav, ktorý označujeme ako "pálenie záhy"

          To sa dá odstrániť roztokom sódý bikarbóny (NaHCO3) ktorý je zásaditý :

           HCl + NaHCO3 → H2O + NaCl + CO2

          čiže niekedy dôjde k prebytočnému oxidu uhličitému a nastáva vypustenie (rihanie, vypustenie plynov z konečníka).


Chlorid vápenatý

          Používa sa ako vysušovadlo do exsikátorov a do sušiacich veží


Chlorid železitý

          umiestnený v železitej vate zastavuje krvácanie


Chlorid hlinitý

          v organickej chémii ako katalyzátor


Chlórové vápno

          je bieliacim a dezinfekčným prostriedkom