Vypracovala: Mgr. Zuzana Szocsová

 

 

 

Charakteristika

 

 • Cyklické zlúčeniny

 • V molekule obsahujú dve karbonylové skupiny, ktoré sú konjugované s π elektrónmi nenasýteného systému

 • Sú známe len o- a p- chinóny, m- chinóny nemôžu existovať – pretože ku konjugácii celej molekuly dochádza len vtedy ak sú >C= skupiny vo vzájomných polohách orto alebo para. 

Príklady chinónov


Autor: Mgr. Zuzana Szocsová


Autor: Mgr. Zuzana Szocsová

 

 

1,4 – naftochinón

 

 • Tvorí súčasť vitamínu K


 

 

Koenzým Q – ubichinón

 

Autor: Mgr. Zuzana Szocsová

 

Koenzým Q – použitie: posilňuje srdce, zvyšuje výkonnosť a lepšie zásobovanie kyslíkom.


 

Vlastnosti

 

 • π - elektróny nachádzajúce sa konjugovanom systéme chinónov môžu byť excitované viditeľným svetlom, vďaka čomu sú chinóny farebné látky.

   

   

 

Chemické reakcie

 

Typické reakcie:

 

 • adície

 • oxidácie

 • redukcie

 • substitučné reakcie (uskutočňované na aromatickom jadre vyšších chinónov)

 

 

 

Adície

 

Adície vodíka

 

Autor: Mgr. Zuzana Szocsová


 

 

Oxidácie chinónov

 

Autor: Mgr. Zuzana Szocsová 

Použitá literatúra:

 

Jozef Hudec, Jozef Tóth, Ján Tomáš, Alžbeta Hegedusová, Organická chémia, Nitra 2002, ISBN 80-7137-975-1