Pokiaľ hovoríme o téme u lekára, na jednej strane vystupuje vždy lekár a zdravotná sestra a na druhej strane pacient. Miesto, na ktorom sa tieto dve strany zvyčajne stretnú je:

 

Hôpital (m), urgences (f), cabinet (m), polyclinique (f), (nemocnica, pohotovosť, ambulancia, poliklinika)


Dopravný prostriedok, ktorým sa na miesto dostanú je:

ambulance (f), SAMU (m) (sanitka)


 

Čo hovorí pacient/pacientka/chorý?

Patient (m), patiente (f) :

Appelez un médecin.

Zavolajte lekára.

Appelez une ambulance.

Zavolajte sanitku

Je ne me sens pas bien

Necítim sa dobre.

Je suis malade.

Som chorý(á).

Je suis enrhumé(e).

Som prechladnutý(á).

Je tousse.

Kašlem.

J'éternue.

Kýcham.

Mon nez coule.

Tečie mi z nosa.

Je me mouche toute la journée.

Celý deň sniakam.

J'ai 38,7 de température.

Mám 38,7.

J´ai de la fièvre.

Mám zvýšenú teplotu..

C´est ici que j´ai mal.

Tu ma to bolí.

Je vomis.

Zvraciam.

Je saigne.

Krvácam.

J´ai mal partout.

Všetko ma bolí.

Je me suis blessé(e).

Zranil(a) som sa.

Je me suis fait piquer.

Niečo ma poštípalo.

Combien coûte la consultation?

Koľko stojí vyšetrenie?

 

 

Ako povie pacient, že ho niečo bolí?

Sujet + avoir + mal + à + article + partie du corps.


J´ai mal

Tu as mal

Il a  mal

Elle a mal

On a mal

Nous avons mal

Vous avez mal

Ils ont mal

Elles ont mal

 

Slovné spojeniej´ai mal au coeurneznamená, že vás bolí srdce, ale, že vám je nevoľno, zle od žalúdka.


Na pripomenutie, ako viažeme predložku à s určitým členom:

à + le = au, à + la = à la, à + l´ = à l´, à + les = aux


***