Vlastnosti:

Ø  prvok II.A skupiny

Ø  protónové číslo 20

Ø  relatívna atómová hmotnosť 40

Ø  vápnik je biely mäkký kov

Ø  ľahko sa rozpúšťa v zriedených kyselinách: Ca + 2HCl → CaCl2 + H2

Ø  prudko reaguje s vodou za vzniku hydroxidu vápenatého a vodíka: Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Ø  v zlúčeninách sa vyskytuje v oxidačnom stupni +II

Ø  jeho teplota topenia je 839 °C

Ø  je to biogénny prvok, ktorý je nevyhnutný na prenos nervových vzruchov, ovplyvňuje zrážanlivosť krvi.

 

Výskyt:

·      prírode sa vyskytuje len v zlúčeninách

·      je piaty najrozšírenejší prvok na Zemi

·      v podobe zlúčenín tvorí celé pohoria

·      nachádza vo vode a podieľa sa na jej tvrdosti

·      99% vápnika v ľudskom tele je v kostiach a zuboch

·      je súčasťou zlúčenín tvoriacich ochranné obaly živočíchov(ulity, mušle, lastúry, panciere).

           

Výroba:
            Vápnik sa vyrába
elektrolýzou taveniny chloridu vápenatého CaCl2 → Ca + Cl2.

Využitie:

·      kovový vápnik sa využíva ako súčasť niektorých zliatin

·      vápnik ako biogénny prvok sa nachádza najmä v mliečnych výrobkoch, orechoch,  maku, tmavozelenej listovej zelenine, tofu, sardinkách v oleji.

 

Zlúčeniny:

Ø  obrovský praktický význam majú zlúčeniny vápnika najmä pri výrobe stavebných materiálov (cement, sadra, vápno)

 

Liadok vápenatý NaNO3 sa používa ako hnojivo

Uhličitan vápenatý CaCO3 sa používa v potravinárstve ako stabilizátor a farbivo E 170 a tiež ako biely maliarsky pigment.

Peroxid vápnika CaO2 sa používa ako hnojivo.

Dusitan vápenatý Ca(NO2)2 slúži na prípravu nemrznúcich roztokov.

Manganistan vápenatý Ca(MnO4)2 je účinnou zložkou bieliacich zubných pást

Bromičnan vápenatý Ca(BrO3)2 sa pod označením E 924 používa ako látka zlepšujúca múku.

Chlorečnan vápenatý Ca(ClO3)2 a chloristan vápenatý Ca(ClO4)2 sa využívajú v pyrotechnike ako silné oxidačné činidlá.

 Zopakujte si:
1. Do ktorej skupiny prvkov patrí vápnik?
2. Koľko percent vápnik sa nachádza v ľudskom tele?
3. Ako získavame vápnik?
4. Načo sa používa uhličitan vápenatý?
5. Kde sa používa chloristan vápenatý?


Zdroje obrazkov:
http://www.vyvazenezdravi.cz/vapnik-spol-rovnovaha-predevsim.
http://www.termalnavoda.sk/.
http://zivot.cas.sk/clanok/16493/kovy-v-tele-prijimame-ich-v-potrave-bez-mnohych-sa-nezaobideme.
http://www.zdravie.sk/clanok/138/vapnik-calcium-ca.