Základom každej chemickej výroby sú vhodné suroviny. Chemické suroviny rozdeľujeme podľa rozličných hľadísk. Podľa pôvodu rozlišujeme suroviny:
a. MINERÁLNE - rudné
                       - nerudné
       - horľavé

b. RASTLINNÉ - získavajú sa z plodov, koreňov rastlín, napr. drevená hmota, rašelina, liečivé rastliny.

c. ŽIVOČÍŠNE - napr. živočíšne tuky.

Základnými surovinami anorganickej výroby sú nerastné zdroje(železné rudy, kamenná soľ, síra a pod.).
Hlavnými surovinami organických výroby sú ropa, uhlie, drevo a zemný plyn.
Takmer všetky suroviny obsahujú rozličné prímesy, ktoré zvyčajne sťažujú, niekedy až znemožňujú riadny priebeh výrobného procesu. Preto surovina, skôr ako sa začne výrobne spracúvať, sa upravuje, aby jej zloženie a vlastnosti vyhovovali požiadavkám technologického postupu.