Chemické látky a zmesi

Chemické látky:

·      majú stále zloženie a usporiadanie stavebných častíc

·      majú charakteristické vlastnosti, ktoré môžeme vyjadriť číselne

·      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vodatvoria ich stavebné častice len rovnakého druhu

Napríklad

ü  voda je tvorená iba časticami vody,

ü  síra, iba časticami síry,...

 

Zmesi:

·      látky, ktoré obsahujú dve alebo viac zložiek

·      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ocotmajú premenné zloženie

·      stavebné častice nemajú usporiadané – nemajú stále vlastnosti

Príklad zmesí:

·      ocot - voda, kyselina octová

·      uhlie - mnohé organické látky

·      vzduch - zložený z kyslíka, dusíka, oxidu uhličitého a vzácnych plynov

 

Delenie zmesí podľa zloženia:

1.     Rovnorodá zmes  - nemožno v nej rozoznať jednotlivé zložky

                               - tiež sa označuje ako roztok

Druhy roztokov:

·   kvapalný - morská voda

·   tuhý - bronz

·   plynný - vzduch

2.     Rôznorodá zmes  - možno v nej rozoznať jednotlivé zložky

            Druhy rôznych zmesí:

·   Suspenzia - tuhá zložka + kvapalná zložka

·   Emulzia - kvapalná zložka + kvapalná zložka

·   Pena - kvapalná zložka + plynná zložka

·   Aerosól - tuhá zložka + plynná zložka

Metódy oddeľovania zložiek zmesí

Oddeľovanie zložiek zo zmesí závisí od skupenstva zložiek v prítomných v zmesi

1. Usadzovanie - oddeľovanie tuhej l. od kvapalnej l. (voda + hlina)

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt filtrácia2. Filtrácia - oddeľovanie tuhej l. od kvapalnej l. za pomoci filtra

 

1. kadička so suspenziou

2. filtračný kruh

3. filtračný lievik

4. filtrát

5. stojan

6. sklená tyčinka

7. filtračný papier