Chemické reakcie

Chemické reakcie prebiehajú stále všade okolo nás – v našom tráviacom systéme pri jedení, pri pečení koláča aj v motore idúceho auta. V chemických reakciách sa preskupujú atómy látok, ktoré sa nazývajú reaktanty a vznikajú nové látky nazývané produkty.

Počas chemickej reakcie dochádza k štiepeniu väzieb medzi atómami látok. Atómy sa preskupia a vytvárajú väzby s novými partnermi. Priebeh chemických reakcií sa vždy spája so spotrebou alebo uvoľňovaním energie. Štiepenie chemických väzieb vyžaduje energiu a pri vzniku nových väzieb sa energia uvoľňuje. Energia sa uvoľňuje väčšinou v podobe tepla, ale pri niektorých reakciách sa premieňa na svetlo. Reakcia, pri ktorej sa teplo uvoľňuje sa nazýva exotermická reakcia. Ak sa teplo spotrebováva, ide o endotermickú reakciu.

Väčšina reaktantov potrebuje na chemickú reakciu určité množstvo energie, obyčajne v podobe tepla. Získaná energia zvýši pohyb molekúl v látke, molekuly tak na seba narážajú a môžu reagovať. Minimálne množstvo energie potrebné na rozbehnutie reakcie sa nazýva aktivačná energia.

Chemické rovnice

Chemické reakcie sa môžu zapísať ako rovnice, v ktorých sa používajú chemické vzorce látok. Reaktanty sa zapisujú na ľavú a produkty na pravú stranu rovnice. Obe strany sú oddelené šípkou. Pretože platí zákon zachovania hmotnosti, sú si obidve strany rovnice rovné: reaktanty a produkty majú rovnaký počet atómov.