Zamysli sa:

1. O čom rozmýšľa dobrý človek?

2. Čo robí a ako sa správa dobrý človek?

3. Ako prežíva dobrý človek rôzne situácie (radostnú, nepríjemnú, bolestnú...)

4. O čo sa usiluje  dobrý človek?

 

Uveď vlastnosti, ktoré by mal mať dobrý človek.


Máš vo svojom okolí dobrého človeka? Prečo je podľa teba  dobrý?

 

 Použitá literatúra:
D.Gogolová, Ľ.Bagalová, T.Piovarčiová, Ľ.Kociánová: Etická výchova pre 6.ročník, Orbis Pictus
Istropolitana Bratislava, 2009