Charakteristika je výstižný opis, v ktorom vymenúvame typické telesné alebo povahové vlastnosti človeka.

Charakteristika je teda výstižný opis nielen typických vonkajších znakov človeka, ale aj jeho vlastností.

Charakteristiku uplatňujeme najmä v umeleckej literatúre.

Názov charakteristika pochádza z gréckeho slova – vryté znamenie.


 

Charakteristika môže byť:

 

 • vonkajšia,

 • vnútorná.


 

Vonkajšia charakteristika

Vonkajšia charakteristika je opis vonkajších, teda telesných vlastností človeka.

Vonkajšia charakteristika je teda opis postavy, tváre, chôdze, oblečenia, či spôsobov človeka.

 

Príklad:

Mirka je nízkej a drobnej postavy. Jej hlavu pokrývajú dlhé a rovné hnedé vlasy. Vlasy nosí rozpustené, čo je veľká škoda, pretože jej zakrývajú dlhý a štíhly krk. Oči majú prenikavú zelenú farbu. Každý si všimne jej symetrický nos a široký úsmev, ktorý odhaľuje krásne biele zuby.


 

Vnútorná charakteristika

 

Vnútorná charakteristika je opis typických povahových a duševných vlastností človeka.

Vnútorná charakteristika je teda napríklad opis temperamentu človeka, jeho vlastností ako je odvaha, ohľaduplnosť, citlivosť, zásadovosť, opis vzťahu k iným ľuďom a k práci, opis jeho záujmov, a pod.

 

Príklad:

 

Inteligenciou prerástol mnohých spolužiakov. Je veľmi tichý a uzavretý, často býva zamyslený. Je najlepším mactematikom v triede a zúčastňuje sa všetkých matematických súťaží. Veľa na sebe pracuje. Nerád o sebe rozpráva a už vôbec nerozpráva o svojich úspechoch. V triede je obľúbený, pretože každému rád nezištne pomôže.


 

Pri charakteristike osoby môžeme opísať:

 

 • typické vonkajšie znaky - telesné vlastnosti človeka: tvár, účes, oblečenie, postavu, chôdzu, pohyby, farbu pokožky, mimiku, gestá a pod.


 • typické vnútorné znaky – povahové a duševné vlastnosti človeka: jeho temperament – teda či je sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik, aký má vzťah sám k sebe, vzťah k iným ľuďom – či je introvert, alebo extrovert,jeho záujmy, schopnosti, názory, obľúbená hudba, koníčky, aktivity vo voľnom čase, jeho vzťah k práci, čo študuje, o čo sa zaujíma, jeho plány do budúcna,rodinné zázemie, jeho vlastnosti, teda či je napríkladzodpovedný, lenivý, usilovný, veselý, lakomý, odvážny, bezohľadný, zásadový, pokrytecký, dôverčivý, obľúbený a pod.


 

Cvičenie:

 

Zakry si pravý stĺpec a urč, či ide o vonkajšiu alebo vnútornú charakteristiku človeka:

Jej vysoké štíhle telo čas pozmenil, mierne sa zhrbila a zaoblila.

vonkajšia charakteristika

V škole je svedomitý a usilovný, nepovažujem ho za lajdáka.

vnútorná charakteristika

Najviac si cenil pracovitých ľudí.

vnútorná charakteristika

Zuzka mala ružové líca a dlhé čierne vlasy.

vonkajšia charakteristika

Vie sa vyrovnať s každým problémom a je vždy zodpovedný.

vnútorná charakteristika

Jeho obľúbeným športom je hádzaná.

vnútorná charakteristika

Nikdy sa nedala ničím odradiť, bojovala do posledných síl.

vnútorná charakteristika

Medzi kolegami je obľúbený pre svoj prirodzený šarm a pozitívnu myseľ.

vnútorná charakteristika

Úzky pás mala prepásaný opaskom, na ruke sa vynímal krásny náramok.

vonkajšia charakteristika

Jeho bývalá tvrdohlavosť sa časom zmenila na stareckú nevrlosť.

vnútorná charakteristika

Dieťa malo svetlý svetrík, modré krátke nohavice a belasé tenisky.

vonkajšia charakteristika

Tvár mala síce vráskavú a vlasy striebristé, ale oči mala stále rovnako modré.

vonkajšia charakteristika

Jano bol pevný ako skala a statný ako buk.

vonkajšia charakteristika

   

 

 

 

Kompozícia charakteristiky:

 

 1. úvodčasť charakteristiky, v ktorej osobu predstavujeme,

 2. jadročasť charakteristiky, v ktorej opisujeme vonkajšie či vnútorné vlastnosti osoby,

 3. záverčasť charakteristiky, v ktorej môžeme vyjadriť vzťah k osobe, môže to byť forma zamyslenia, či úvahy.


 

Pri charakteristike využívame:

 

 • prídavné mená,

 • príslovky,

 • synonymá,

 • antonymá,

 • vety s viacnásobným vetným členom,

 • citovo zafarbené slová,

 • prirovnania.


 

 

Autocharakteristika

 

Autocharakteristika je typ charakteristiky, v ktorej autor charakterizuje sám seba, pomáha poznať seba samého.Zopakujte si:
1. Čo je charakteristika?
2. Čo opisuje vonkajšia charakteristika ?
3. Čo opisuje vnútorná charakteristika?
4. Uveď príklad na vonkajšiu a vnútornú charakteristiku človeka.
5. Čo je autocharakteristika?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Keselová: Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl. SPN – Mladé letá, s. r. o., Bratislava, 2010. s. 48 - 50.
Péteryová, O. a kol.: Zbierka úloh zo slovenského jazyka na prijímacie skúšky na stredné školy. Didaktis, Bratislava, 1992. 144 s.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.