Vypracovala: Mgr. Katarína Matiašková 

What ......... like?

What is he like? – Aký je?

What is she like? – Aká je?

What are you like? – Aký/á si? Akí ste vy?

What are we like? – Akí sme?


 

Touto otázkou sa pýtame na výzor osoby ale aj na charakter. V tejto otázke slovo like predstavuje predložku a nie sloveso mať rád. Preto je aj na konci otázky, pretože predložky v otázkach stoja až na konci vety.

 

matiaskova