Cestovný ruch je súčasťou hospodárstva Slovenska.

Cestovný ruch zahŕňa:

 • rekreácie,

 • turistiku,

 • výlety.

 

 

Rekreanti a turisti navštevujú najmä:

 • pohoria s členitým povrchom – vysoké štíty, hlboké doliny,

 • jaskyne, priepasti, strmé doliny – povrchové a podpovrchové krasové formy,

 • vodné plochy, rieky, vodopády, plesá,

 • kúpele s liečivými minerálnymi a termálnymi vodami,

 • akvaparky, oddychové areály,

 • historické časti miest,

 • kultúrne a historické pamiatky,

 • miesta zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

 

 

Pohoria s členitým povrchom

Medzi najviac navštevované pohoria patria:

 • na severe Slovenska - Tatry, Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra,

 • na západe Slovenska - Malé Karpaty,

 • na severe Slovenska – Pieniny,

 • v strede Slovenska – Slovenské Rudohorie, Štiavnické vrchy, Poľana.

 

 

 

Jaskyne, priepasti, strmé doliny

Patria sem najmä rôzne krasové formy na povrchu a pod zemským povrchom. Medzi najviac navštevované patria:

 • v Slovenskom krase – jaskyňa Domica, Gombasecká jaskyňa, monumentálny krasový kaňon Zádielska dolina,

 • v Nízkych Tatrách – Demänovské jaskyne,

 • v Slovenskom raji – Dobšinská ľadová jaskyňa, prielom Hornádu – národná prírodná rezervácia na rieke Hornád,

 • v Malej Fatre – sústava tiesňav a kaňonov Jánošíkove diery,

 • na Muránskej planine – kopec Cigánka.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dem%C3%A4novsk%C3%A1_Cave_of_Liberty

Demänovská jaskyňa Slobody

 

 

 

Vodné plochy, rieky, vodopády, plesá

Vodné plochy, rieky, vodopády, plesá turisti navštevujú najmä v letných mesiacoch.

Medzi najviac navštevované vodné plochy patria:

 • v Senci – Slnečné jazerá,

 • v Bratislave – Zlaté piesky,

 • na Orave – Oravská priehrada,

 • na Zemplíne – Zemplínska šírava,

 • v Ondavskej vrchovine – vodná nádrž Domaša,

 • pri Liptovskom Mikuláši – vodné dielo Liptovská Mara,

 • v Štiavnických vrchoch – tajchy,

 • na rieke Dunaj – rekreačná oblasť pri Vodnom diele Gabčíkovo.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%A1_Mara

Liptovská Mara


Medzi najviac navštevované rieky patrí:

 • Dunaj – druhá najdlhšia európska rieka,

 • Váh – najdlhšia slovenská rieka,

 • Orava – nachádzajú sa tu vzácne a chránené riečne ekosystémy, splavná na pltiach,

 • Hron – splavná na kanoe, rafte, či kajaku,

 • Nitra,

 • Hornád – je známy výskytom našej najvzácnejšej ryby – hlavátky podunajskej,

 • Dunajec – známy splavovaním na pltiach.

 

Mgr. Kristinova

Rieka Dunajec – známa splavovaním na pltiach


Medzi najviac navštevované vodopády patria:

 • Studenovodské vodopády – ľadovcové vodopády na Studenom potoku vo Vysokých Tatrách,

 • Vodopád Skok – 30 metrov vysoký tatranský vodopád v Mlynickej doline,

 • Šútovský vodopád - vodopád v pohorí Malá Fatra.

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vodop%C3%A1d_Skok

Vodopád Skok

 

Medzi svetovo známe tatranské plesá patrí:

 • Štrbské pleso – najtypickejšie morénové ľadovcové jazero,

 • Veľké Hincovo pleso – najväčšie a najhlbšie pleso,

 • Popradské pleso – jedno z mála horských jazier, v ktorom žili ryby,

 • Modré pleso – najvyššie položené pleso.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trbsk%C3%A9_pleso

Štrbské pleso


 

 

Kúpele, akvaparky, oddychové areály

Turisti po celý rok veľmi radi navštevujú naše kúpele s liečivými minerálnymi a termálnymi prameňmi. Na území Slovenska sa nachádza niekoľko svetoznámych kúpeľných miest, napríklad:

 • Piešťany,

 • Bardejovské kúpele,

 • Trenčianske Teplice,

 • Brusno,

 • Číž,

 • Turčianske Teplice,

 • Sklené Teplice,

 • Lúčky.