-ovplyvnená vznikom 1. ČSR -v českej literatúre nastáva prudký rozvoj literárnych, prúdov a štýlov -najznámejšie žánre: - monografický román (dej sa sústreďuje okolo jednej postavy) - utopický román (vzniká na základe vedy a techniky) - kinematicko-grafická poviedka (snímaná filmovou technikou, striedajú sa obrazy a scény) - westerny - detektívne romány Jaroslav Hašek -písal fejtóny, poviedky, román -jeho prózy sú robené na protikladoch (chudoba-bohatstvo, politická moc-útlak), priniesol srdečný humor - žil bohémskym životom, veľa času trávil v krčmách s jednoduchými obyčajnými ľuďmi -podával najvýstižnejší pohľad na vojnu očami jednoduchého človeka -satirické a humoristické poviedky => zosmiešňoval v nich habsburskú monarchiu, byrokraciu a protiklady bohatstva a chudoby drobné prózy: - Črty, povídky a humoresky - Můj obchod se psy a jiné humoresky -o drobných ľuďoch a ich názoroch román: · Osudy dobrého vojáka Švejka za svĕtové války -4-zväzkový humoristický román moderný román robený ako montáž zo scén, ktoré na seba nadväzujú a sú spojené postavou Jozefa Švejka -rozdelený na 4 časti: - V zázemí - Na fronte - Slávny výprask - Pokračovanie slávneho výprasku -sú tu zachytené udalosti: a. atentát v Sarajeve b. mobilizácia c. vypuknutie 1. svetovej vojny d. vznik 1. ČSR - H. umrel uprostred tvorby 4. dielu =>román dokončil Karel Vanĕk -román rozpráva Švejk (jeho ústami autor podáva názory na dobu a spoločnosť => zaujímavá technika rozprávania: udalosti vo vojne komentuje Švejk príhodami a spomienkami z civilného života -jazyk je netradičný, využíva nespisovný jazyk z pražského prostredia, veľa vulgarizmov, výrazy z nemčiny a maďarčiny, jazyk je zdrojom komiky, irónie a satiry postavy: · Švejk · Hostinský Palivec · feldkurát Katz -karikatúrne postavy a príhody poukazujú na nezmyselnosť vojny, znesväcujú panovnícky rod a cirkev. Bretschneider-tajný policajt Palivec-krčmár p. Millerová- Švejk u nej býva v podnájme -geniálna satira na vojnu a povinnosť slúžiť vlasti -Švejk je heroikomický, ľudový hrdina, ktorý sa bráni absurdnej moci tým, že presne plní nezmyselné predpisy a rozkazy(on nie je blbý) -bol povolaný na vojnu (dobrovoľne vstupuje do armády počas prvej svet. vojny) -svojou prostomyseľnosťou zdôrazňuje pseudohrdinstvo rakúskych dôstojníkov a nezmyselnosť vojny. -na povinnej vojenskej službe ho lekári vyhlásia za kreténa -Švejk-pseudohrdina- nič neurobil, ale napriek tomu vyzerá ako hrdina -živil sa chovom, kradnutím, vylepšovaním a predaním psov falošnými dokladmi Dej: S vojakom Švejkom sa stretávame po sarajevskom atentáte na následníka trónu Ferdinanda d’Este. Š. svoje názory o politike rozoberá v krčme, následne na to ho zatkne tajný policajt. Lekári Švejka vyhlásia za kreténa, skončí na psychiatrii. Vyhlásia, že je beznádejný prípad a prepustia ho. Na začiatku vojny je povolaný na odvod, kam ho ako reumatika dovezie p. Műllerová na invalidnom vozíku. Otto Katz si ho vyberie za svojho sluhu. Ten ho prehrá v kartách s nadporučíkom Lukášom. Š. ukradne psa plukovníkovi Krausovi, má byť atraktívnym doplnkom pre Lukášove ľúbostné hry, za trest ich oboch preložia do Českých Budĕjovíc. Š. cestou zatiahne záchrannú brzdu, aby sa presvedčil, či funguje, vysadia ho a vyšetrujú. Š. odchádza bez dokladov do Budĕjovíc, chytia ho žandári, tí ho považujú za ruského zveda, zatknú ho a opäť sa dostane k Lukášovi, ktorý ho zavrie do väzenia. Lukáš znovu Švejka prijme naspäť do služby. V Királyhide ho pošle s ľúbostným listom k vydatej maďarskej panej, list nájde manžel, strhne sa bitka- Š. ako sluha končí, ale naďalej zostáva u nadporučíka Lukáša (ako vojenská spojka). Už sa pripravuje presun priamo na haličský front. Š. hľadá nocľah pre svoj oddiel a narazí na ruského vojaka, kúpajúceho sa v rybníku. Š. si chce skúsiť jeho uniformu, ako by mu svedčala a padne do rakúskeho zajatia. Márne sa snaží vysvetliť, že to je všetko omyl, až nakoniec ho zachráni telegram od jeho „marškumpánie“. Jeho návratom sa nedokončený román uzaviera. Karel Čapek -námetom diel je vpád techniky do života človeka -v dielach sa odráža pomoc druhému -najprv písal s bratom Jozefom: · Povídky z jedné kapsy (detektívka) · Povídky z druhé kapsy (detektívka) krátke poviedky a fejtóny: - Krakonošova záhrada - Zářivé hlubiny -sú to zamyslenia nad postavením človeka modernej dobe, prečo robí človek veci, ktoré ho môžu zničiť komédie: · Ze života hmyzu · Adam stvořitel -moderné formy spoločenského života sú veľmi nepríjemné v dôsledkoch => môže byť modernizácia, ale nesmie sa zabudnúť ani na humanizmus drámy: · Vĕc Makropulos · Matka -alegorická hra -odohráva sa v neurčitom čase na neurčitom mieste, španielska občianska vojna -matka je pacifistická -príbeh matky, ktorá vo vojne stratila 2 synov a muža -matka s týmito postavami vedie fiktívny rozhovor a obhajuje svoje právo, pretože svojho 3. syna Tonyho nechce pustiť do vojny -matka ho stráži, nechce ho pustiť -v rádiu počuje, že sa potopila loď s kadetmi vojenskej akadémie, že bombardujú školy s malými deťmi, a tak dá synovi pušku po otcovi a púšťa syna na pomoc tým deťom -obraz matky je symbolom odvahy postaviť sa proti zlu · Bílá nemoc -bílá nemoc- fašizmus, politický a psychologický mor -hl. myšlienka: konflikt ideálov demokracie s  ideálmi neobmedzených a ctižiadostivých diktatúr -kritika nemeckého fašizmu, odohráva sa v imaginárnej krajine -hl. postava Maršal, ľudia ho milujú -nová forma moru- bílá nemoc => najprv sa rozširuje len v najnižších vrstvách, bohatí sú radi, že sa ich aspoň zbavia -Dr. Galen- chce liečiť chudobných, nájde liek - je normálny zásadový človek, realista, uvedomuje si nebezpečenstvo fašizmu a chce, aby si ho uvedomili aj ostatní -barón, generál- postihnutí chorobou –stelesňujú úsilie o moc a nadvládu -chorobu časom dostávajú aj bohatí, chcú doktora podplatiť, aby ich vyliečil, on odmieta -doktor lieči bezplatne, ale vyberá si koho chce on, žiada bohatých, aby presvedčili Maršala, aby prestal zbrojiť a bol mier, vysmejú ho -ochorie aj Maršal, tají to, zavolajú doktora, ľudia o jeho chorobe nevedia, myslia si, že on je nedotknuteľný, volajú mu na slávu -doktor mu nesie sérum, prediera sa cez dav, každému hovorí, aká je vojna zlá, ale ľudia ho nepočúvajú, dav ho udupe -maršal nedostane sérum · R.U.R. (Rossum Universal Robots) -divadelná hra -utopické podobenstvo súčasného sveta => utópia- žáner zobrazujúci dokonalé spoločenské pomery vo fiktívnej krajine. -Harry Domin - centrálny riaditeľ R.U.R. -Ing. Fabry - generálny technický riaditeľ R.U.R. -Dr. Gall - prednosta fyziologického a výskumného oddelenia Robotov -Konzul Busman - generálny komerčný riaditeľ R.U.R. -Hallemeier - prednosta ústavu pre psychológiu a výchovu robotov -staviteľ Alquist - šéf stavieb R.U.R., starší než ostatní -Helena Gloryová - dcéra prezidenta, veľmi elegantná -Nána - jej pestúnka -Marius, Sulla, Radius, Damon, Primus, Robotka Helena, a ostatní - v  predohre oblečení ako ľudia. Sú úseční v pohyboch aj výslovnosti, bezvýrazných tvárí, upreného pohľadu. Vo vlastnej hre majú plátené blúzy v páse stiahnuté remeňom a na prsiach mosadzné číslo -dej: odohráva sa v budúcnosti v r. 1932 na neurčenom mieste (nejakom ostrove) Do továrne spoločnosti Rossum’s Universal Robots príde prezidentova dcéra Helena Gloryová, aby sa pozrela na výrobu umelých ľudí- robotov. Riaditeľ spoločnosti Harry Domin jej približuje prevratný vedecký objav a jeho výhody pre ľudstvo: roboty sú lacné, mechanicky dokonalé, s úžasnou inteligenciou, ale sú bez duše, vášní a vôle. Domin, Fabry, Dr. Gall, Dr. Hallemenier, Busman a Alquist sa do Heleny zamilujú. Domin ju požiada o ruku. Kvôli robotom ľudia stratia prácu, roboty ich nahradili, zaplavili celú Zem. Roboty po čase prestanú pracovať pre nedokonalé ľudstvo a chcú ovládať ľudí. V strachu o budúcnosť Helena spáli plány na ich výrobu. Roboty sa vzbúria. Obsadia ostrov, uväznia hlavné postavy. Jediná možnosť na záchranu je, že by vykúpili svoje životy za plány na výrobu robotov, bez ktorých sa roboty nedokážu obnovovať- tie Helena zničila. Pri boji s robotmi zahynú hlavné postavy okrem Alquista. V závere sa prenášame o 2 roky neskôr, do laboratória, kde nútia Alquista hľadať návody na výrobu robotov. Je jediný človek, ktorý by mohol robotom zachrániť budúcnosť. Vtom si všimne dvojicu robotov Primusa a Helenu, ktorí sa správajú ako ľudia- smejú sa, hanbia sa, milujú sa, keď ich chce pitvať, chcú sa obetovať jeden pre druhého. Cit medzi nimi prináša nádej, že sa život obnoví prirodzenou láskou. -námet hry- aktuálny, 1. svet. vojna prinášala mnoho novej techniky, ktorá ľuďom aj pomáhala aj ich ničila. -znaky science fiction (tematika vedeckého vynálezu) -hrdinovia zastupujú ľudstvo všeobecne, majú alegorickú a symbolickú hodnotu vyjadrenú svojimi menami: Rossum- rozum, ktorý prinesie skazu; Domin- Dominus- pán, boh. Helena- Homérova Helena- krása, láska. Alquist- z latin.- obyčajný človek. -Alquist- proti technike, hovorca humanity -Čapek vyjadruje protest proti zmechanizovaniu života a odľudšteniu človeka -stavia na prvé miesto človeka a jeho osobnú zodpovednosť za každý čin, takáto zodpovednosť je zárukou morálneho konania - najvýznamnejšie dielo román: Válka s mloky (1939) -Téma: Rozklad spoločnosti, jej ľahostajnosť a povrchnosť. -Idea: Vyjadrenie odsudzujúceho postoja k  fašizmu. Jazykový rozbor: -štylistické prostriedky: -slangové slová - ježíšmarjá, zatracený, halt -argot – Batakové, mořští čerti, tapa, Capitain, sahib, kampong -profesionalizmy – obojživelník ocasatý, chám, agens -trópy: -parabola – plivej do moře, člověče, a ono se nevzedme, spílej svému osudu, a  nepohneš jím -prvé časti románu sa odohrávajú mimo Európy a 3. časť v Európe. -v prvej knihe využíva dobrodružstvo, humor, iróniu -v druhej knihe je súbor fiktívnych dobových materiálov, novinových výstrižkov, heslá, letáky, využitie publicistického štýlu, referátov a  vedeckých štúdií na dosiahnutie dokonalej vierohodnosti vykreslenia doby. -tretia kniha sú strohé správy o konfliktoch medzi mlokmi a  ľuďmi. V diele je prepojenie krásnej literatúry s novinárskym štýlom, vo veľkej miere je použitý detail a sarkazmus. -antimilitaristický, antifašistický, alegorický - cez mloky podáva alegóriu šírenia a vzniku fašizmu -zrod fašizmu je možný len preto, že ľudia to dovolia -rasová politika (paralela s Hitlerom): 1. baltský (nordický)- svetlý, nadriadený 2. žijúci na juhu- menejcenný -otázka životného priestoru- mloky čoraz viacej zaberali pobrežie -ľudstvo si samo spôsobilo toto mločie nebezpečenstvo a je len v rukách ľudí, aby to zmenili -postavy : -Kapitán Vantoch - námorný kapitán - teraz je starší, žije na ostrove, premýšľa nad budúcnosťou. Chcel by si kúpiť vlastnú loďku a živiť sa lovom perál. Platí si aj ľudí – lovcov perál. Pri hľadaní perál objaví „Tichomorie čertov“ podobajú sa na mloky. Začne ich využívať. Nemusí ich platiť za zber perál ako ľudí, dá im nože, aby sa mohli brániť žralokom (sú to ich nepriatelia). Mloky otvoria škeble, zjedia slimáka a Vantochovi ostane perla. · zmení si meno na Van Toch, aby znelo zahranične, ide domov -PÁN BONDY, židovský, malomestský obchodník, podnikateľ - pán POVONDRA – Bondyho vrátnik, malý typický český človiečik, hrdý na seba, berie si za svoju zásluhu obchod s mlokmi, lebo on predsa pustil kapitána k pánu Bondymu - v závere románu sedí pri rieke a premýšľa o sebe. Zrazu sa z rieky vynorí mlok (veľmi sa rozmnožili, zabrali celú Áziu, Anglicko, ľudia dúfajú, že do Čiech sa to nedostalo, ale mlok sa objavil aj vo Vltave. Začína si vyčítať, že je to jeho vina, lebo on pustil kapitána dnes (vyčíta si to, na čo bol pôvodne pyšný. Fašizmus mohol byť včas zastavený, keby si ľudia uvedomovali jeho nebezpečenstvo CHEEF SALMANDER mal symbolizovať Hitlera - neúspešný človek (to sa zistilo až neskôr). Najprv si mysleli, že to bol mlok (lebo mloky vedeli rozprávať). Šéf Salamander je tajuplná postava, rozpráva do rádia. Záver- optimistický- dáva človeku nádej (mloky sa postavia navzájom proti sebe)