Human body - ľudské telo

matiaskova 

 

časť tela

preklad

head

hlava

face

tvár

hair

vlasy

eye

oko

ear

ucho

nose

nos

cheek

líce

chin

brada

neck

krk

shoulder

plece

mouth

ústa

lip

pera

tooth (teeth)

zub (zuby)

chest

hruď

stomach

brucho

waist

pás

wrist

zápästie

hand

ruka

back

chrbát

arm

ruka (celá)

bottom

zadok

thumb

palec (na ruke)

finger

prst (na ruke)

knee

koleno

leg

noha

foot (feet)

chodidlo (chodidlá)

ankle

členok

toe

prst (na nohe)


S časťami tela často používame privlastňovacie prídavné mená (possessive adjectives) my, your, his, her, ..., napr.


Jane is washing her hair. (Jana si umýva vlasy.)

I broke my leg yesterday. (Včera som si zlomil nohu.)


Ako sme si všimli, v angličtine použijeme privlastňovacie prídavné meno, ale do slovenčiny ho neprekladáme.


*GP je skratka pre GeneralPractitioner, to je vlastne klasický obvodný lekár, ku ktorému chodíme, keď sa necítime dobre.


**Chemist´s je v preklade lekáreň, ale dostanete tam kúpiť aj tovar z drogérie.


Situačný dialóg u lekára:

Patient: Good morning. I don´t feel very well.

GP: Good morning. What´s the matter?

P: I´ve got a cold, a sore throat and my body hurts.

GP: Do you have high temperature?

P: Yes, I do.

GP: It´s flu. I give you prescription. Take these pills three times a day, lie in bed for 5 

days and drink plenty of liquids. Come and see me in 5 days.

P: Thank you. Goodbye.

GP: Goodbye.


patient - pacient

prescription - recept

take pills three times a day - užívajte lieky trikrát denne

drink plenty of liquids - pite veľa tekutín

come and see me in 5 days - navštívte ma o 5 dní


 

At the chemist´s - v lekárni

Gairns, R., Redman, S.: Oxford word skills basic. Oxford University Press, 2008

 


 

 

 


vocabulary

slovná zásoba

1.

cut

porezať

2.

antiseptic cream

antiseptický (dezinfekčný) krém

3.

plaster

náplasť

4.

cotton wool

vata

5.

pills

tabletky, lieky

6.

box of tissues

škatuľa vreckoviek

7.

cough medicine

sirup od kašľa


 

Situačný dialóg v lekárni:

Chemist: Can I help you?

Customer: Yes, I cut my finger yesterday and it really hurts.

Ch: You need some antiseptic cream for it.

C: Can I have some plasters and some cotton wool, please?

Ch: Yes, that´s 5,40 €, please.


a chemist - lekárnik

a customer - zákazník

you need some antiseptic cream for it - potrebujete na to nejaký dezinfekčný krém

can I have ... - môžem dostať...Zopakujte si:
1. Vymenujte časti tela.
2. Vytvorte situačné dialógy u lekára a v lekárni.

Použitá literatúra:
Gairns, R., Redman, S.: Oxford word skills basic. Oxford University Press, 2008

Zdroje obrazkov:
Gairns, R., Redman, S.: Oxford word skills basic. Oxford University Press, 2008