Príklady:

 

Au petit déjeuner, je prends du café. (Na raňajky pijem kávu.)

Tu prends quatre billets de cinéma. (Kupujem štyri lístky do kina.)

Michel prend la voiture au travail. (Michal chodí do práce autom.)

Lucie ne prend pas son petit déjeuner au restaurant. (Lucia neraňajkuje v reštaurácii.)

Moi et mon amie prenons le train à l´école. (Ja a moja kamarátka chodíme do školy vlakom.)

Qu´est-ce que vous prenez? (Čo si prajete? / Čo si dáte?)

Les enfants prennent notre radio. (Deti si berú naše rádio.)

 

Všimnite si: Sloveso prendre prekladáme do viacerých významov. Taktiež ho používame v niektorých ustálených väzbách.

Príklady:

 

prendre le petit déjeuner (Raňajkovať)

prendre le métro / la voiture/ ... (Ísť metrom / autom / ...)

prendre du thé (Piť čaj / Dať si čaj)ZOPAKUJME SI:

  1. Porozprávajte, akými dopravnými prostriedkami môžete ísť do školy, obchodu, Paríža...

  2. Vymyslite dialóg s použitím oboch slovies.

  3. Ktoré sloveso a v akých ustálených väzbách používame.

  4. Povedzte, aký nápoj pijete / nepijete...


Použitá literatúra:

Ladislava Miličková: Nejčastější chyby ve francouzštině

Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov