Vypracovala: Alena Hmirová

Slovesá boire prendre zaraďujeme medzi nepravidelné, to znamená, že ich časovanie sa musíme len naučiť.


Boire – piť


Časovanie:


Singulár

Plurál

1. osoba

Je bois [žəbua]

Nous buvons [nubüvõ]

2. osoba

Tu bois [tübua]

Vous buvez [vubüve]

3. osoba (mužský rod)

Il boit[ilbua]

Ils boivent [ilbua:v]

3. osoba (ženský rod)

Elle boit [elbua]

Elles boivent [elbua:v]


Príklady:

Le matin, je bois un verre de jus d´orange. (Ráno pijem pohár pomarančového džúsu.)

Est – ce que tu bois de la bière? (Piješ pivo?)

Paul ne boit pas de café. (Pavol nepije kávu.)

Jeanne boit de l´eau minérale. (Jana pije minerálku.)

Nous buvons du vin blanc au restaurant. (V reštaurácii pijeme biele víno.)

Vous buvez du liqueur de cerises. (Pijete čerešňový likér.)

Les Français boivent beaucoup de vin. (Francúzi pijú veľa vína.)

Le soir, les filles boivent une tasse de cacao. (Večer dievčatá pijú šálku kakaa.)Prendre – brať, vziať


Časovanie:


Singulár

Plurál

1. osoba

Je prends [žəprã]

Nous prenons [nuprənõ]

2. osoba

Tu prends [tüprã]

Vous prenez [vuprəne]

3. osoba (mužský rod)

Il prend[ilprã]

Ils prennent [ilpren]

3. osoba (ženský rod)

Elle prend [elprã]

Elles prennent [elpren]