Nous rions de notre lire de livre français. Smejeme sa z nášho čítania francúzskej knihy.

Vous riez de lui? Smejete sa z neho?

Ils ne rient absolument pas. Vôbec sa nesmejú.

 

 

  1. Valoir (stáť, mať cenu)

 

Časovanie:

 

Singulár

Plurál

1. osoba

Je vaux

Nous valons

2. osoba

Tu vaux

Vous valez

3. osoba

Il vaut, Elle vaut

Ils valent, Elles valent

 

Príklady:

Je vaux bien toi. Vyrovnávam sa tebe.

Tu me vaux beaucoup d´énergie. Stojíš ma veľa energie.

Cet examen lui vaut beaucoup d´effort. Tá skúška ho stojí veľa úsilia.

Nous valons d´or. Máme cenu zlata.

Vous nous valez trop d´argent. Stojíte nás dosť peňazí.

Ces magasins ne valent rien. Tie obchody nestoja za nič.

 

ZOPAKUJME SI:

  1. Vyčasujte sloveso rire.

  2. Ako časujeme sloveso se plaindre.

  3. Medzi ktoré slovesá ho radíme?

  4. Vymyslite 4 vety s použitím slovesa valoir.

 

Použitá literatúra:

Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov

http://www.la-conjugaison.fr