Vypracovala: Alena Hmirová


  1. Se plaindre (sťažovať sa)

 

Časovanie:

 

Singulár

Plurál

1. osoba

Je me plains

Nous nous plaignons

2. osoba

Tu te plains

Vous vous plaignez

3. osoba

Il se plaint, Elle se plaint

Ils se plaignent, Elles se plaignent

 

Sloveso se plaindre zaraďujeme k zvratným slovesám.

 

Príklady:

Je me plains à toi. Sťažujem sa na teba.

Tu te plains aux insuffisances dans ce travail. Sťažuješ sa na nedostatky v tejto práci.

Il se plaint aux manques de vivres. Sťažuje sa na nedostatok potravín.

Nous nous plaignons nos amis. Sťažujeme sa naším kamarátom.

Est-ce que vous vous plaignez quelquefois? Sťažujete sa niekedy?

Elles se plaignent ses parents. Sťažujú sa rodičom.

 

 

  1. Rire (smiať sa)

 

Časovanie:

 

Singulár

Plurál

1. osoba

Je ris

Nous rions

2. osoba

Tu ris

Vous riez

3. osoba

Il rit, Elle rit

Ils rient, Elles rient

 

Príklady:

Je ris de ce film. Smejem sa z toho filmu.

Ris – tu de quelque chose? Smeješ sa z niečoho?

Elle rit toujours. Stále sa smeje.