I. Offrir (ponúknuť)

 

Časovanie:

 

Singulár

Plurál

1. osoba

offre

Nous offrons

2. osoba

Tu offres

Vous offrez

3. osoba

Il offre, Elle offre

Ils offrent, Elles offrent

 

Príklady:

Je n´offre pas mon vase. Nedarujem moju vázu.

Tu offres de l´aide à ta mère. Ponúkol si mame pomoc.

Elle offre des fleurs de son jardin. Venovala kvety z jej záhrady.

Nous offrons du café à nos hôtes. Ponúkame kávu naším hosťom.

Vous offrez vos services. Ponúkate služby.

Ils offrent la voiture à la vente. Ponúkli auto na predaj.

 

  1. Ouvrir (otvoriť)

 

Časovanie:

 

Singulár

Plurál

1. osoba

ouvre

Nous ouvrons

2. osoba

Tu ouvres

Vous ouvrez

3. osoba

Il ouvre, Elle ouvre

Ils ouvrent, Elles ouvrent

 

Príklady:

Je n´ouvre pas la porte. Neotvorím dvere.

Pourquoi est-ce que tu ouvres mes lettres? Prečo otváraš moje listy?

Ce magasin ouvre à six heures. Tento obchod sa otvára o šiestej.

Nous ouvrons cette fenêtre. Otvárame toto okno.

Ouvrez vos livres! Otvorte si knihy.

Elles ouvrent leurs cahiers. Otvárajú si zošity.

 

  1. Sortir (výjsť, ísť von)

 

Časovanie:

 

Singulár

Plurál

1. osoba

Je sors

Nous sortons

2. osoba

Tu sors

Vous sortez

3. osoba

Il sort, Elle sort

Ils sortent, Elles sortent

 

Príklady:

Je sors à huit heures. Idem von o desiatej.

Tu ne sors pas ce soir. Dnes večer nejdeš von.

Elle sort du métro. Vychádza z metra.

Nous sortons souvent ensemble. Často spolu chodievame von.

Sortez – vous maintenant? Idete niekam ráno?

Ils ne sortent pas de la chambre. Nevychádzajú z izby.

 

  1. Partir (odísť)

 

Časovanie:

 

Singulár

Plurál

1. osoba

Je pars

Nous partons

2. osoba

Tu pars

Vous partez

3. osoba

Il part, Elle part

Ils partent, Elles partent

 

Príklady:

Je pars à Lyon. Odchádzam do Lyonu.

Pars – tu au travail? Odchádzaš do práce?

Il ne part pas chez elle. Neodchádza k nej.

Nous partons ce soir. Odchádzame dnes večer.

Quand est-ce que vous partez? Kedy odchádzate?

Elles partent habiter en France. Odchádzajú bývať do Francúzska.

 

ZOPAKUJME SI:

  1. Vyčasujte slovesá offrir, ouvrir, partir, sortir.

  2. Napíšte po 3 vety s použitím uvedených slovies.

 

Použitá literatúra:

Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov

http://www.la-conjugaison.fr

 

Vypracovala: Alena Hmirová