Vypracovala: Alena Hmirová


  1. Cueillir (zbierať, trhať)

 

Časovanie:

 

Singulár

Plurál

1. osoba

Je cueille

Nous cueillons

2. osoba

Tu cueilles

Vous cueillez

3. osoba

Il cueille, Elle cueille

Ils cueillent, Elles cueillent

 

Časovanie slovesa cueillir je nepravidelné preto, lebo infinitív je zakončený koncovkou –ir, ale časujeme ho podľa 1. triedy.

 

Príklady:

Je cueille des pommes. Oberám jablká.

Tu cueilles des lettres. Trháš listy.

Il cueille des abattis. Zbiera odpadky.

Nous cueillons des fruits. Oberáme ovocie.

Vous cueillez des cahiers. Trháte zošity.

Elles cueillent fraises. Zbierajú jahody.

 

 

  1. Dormir (spať)

 

Časovamie:

 

Singulár

Plurál

1. osoba

Je dors

Nous dormons

2. osoba

Tu dors

Vous dormez

3. osoba

Il dort, Elle dort

Ils dorment, Elles dorment

 

 

 

Príklady:

Je dors longtemps. Spím dlho.

Dors-tu? Spíš?

Il dort au lit. Spí v posteli.

Nous dormons bien. Spíme dobre.

Quelles heures vous dormez? Koľko hodín spávate?

Dorment – elles pendant la journée? Spia počas dňa?

 

 

  1. Mourir (umrieť)

 

Časovanie:

 

Singulár

Plurál

1. osoba

Je meurs

Nous mourons

2. osoba

Tu meurs

Vous mourez

3. osoba

Il meurt, Elle meurt

Ils meurent, Elles meurent

 

Príklady:

Je meurs de faim. Umieram od hladu.

Tu meurs de soif. Umieraš od smädu.

Il meurt seul. Umiera sám.

Nous mourons de fatigue. Umierame od únavy.

Vous mourez de rire. Umierate od smiechu.

Elles meurent de faim. Umierajú od hladu.

 

Použitá literatúra:

Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov

http://www.la-conjugaison.fr