Bunková stavba organizmov

BUNKA – základná stavebná a funkčná jednotka organizmu.

Organizmy – jednobunkové a mnohobunkové.

Bunkové ústrojčeky:

1. bunková stena - tvorí povrch bunky rastlín, húb a baktérií, určuje ich tvar, je dobre priepustná pre vodu a minerálne látky;

2. cytoplazmatická blana (membrána) - nachádza sa aj v rastlinných aj v živočíšnych bunkách; je polopriepustná - zaisťuje príjem vody s rozpustenými látkami dovnútra bunky, umožňuje aj výber látok z okolia a prepúšťanie látok z bunky;

3. cytoplazma - tvorí vnútorné prostredie všetkých buniek, prebieha v nej premena niektorých látok a prenos látok na rôzne miesta bunky;

4. jadro (baktérie ho ešte nemajú) - riadi priebeh dejov v bunke, zabezpečuje delenie bunky a prenášanie dedičných vlastností;

5. chloroplasty - sú len v rastlinných bunkách, obsahujú zelené farbivo (chlorofyl), prebieha v nich fotosyntéza, pri ktorej vznikajú organické látky;

6. vakuoly - zhromažďujú v rastlinnej bunke zásoby a odpadové látky, môžu obsahovať farbivá, v živočíšnej bunke bývajú zriedkavo - napr. pri prvokoch sa zúčastňujú látkovej výmeny (potravové a stiahnuteľné vakuoly);

7. mitochondrie - vo väčšine buniek v nich prebieha uvoľňovanie energie z organických látok za prítomnosti kyslíka - dýchanie;

8. ribozómy - prebieha v nich tvorba bielkovín špecifických pre daný druh organizmu;

9. jadrová blana - oddeľuje hmotu jadra od cytoplazmy;

10. lyzozómy - sú väčšinou v živočíšnych bunkách, umožňujú rozklad organických látok.

Podstatný rozdiel medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou je v spôsobe výživy.

- Súbor rastlinných buniek – pletivo.

- Súbor živočíšnych buniek – tkanivo.