Budúci čas tvoríme pomocou pomocného slovesa WILL a spojenia BE GOING TO.Búdúcnosť s WILLNajčastejšie vyjadrenie budúcnosti je väzba s pomocným slovesom WILL. Toto sloveso má pre všetky osoby rovnaký tvar a nasleduje za ním základný tvar slovesa.I will go - pojdemyou will go - pôjdešhe/she/it will go - pôjdewe will go - pôjdemeyou will go - pôjdetethey will go - pôjduWILL sa bežne skracuje na 'LL vo výslovnosti však ostáva iba jedno /L/.I'll go You'll go Podobne k skracovaniu dochádza aj pri ostatných :)QUESTIONV otázke dochádza k inverzií, teda presunutiu pomocného slovesa pred podmet.What will he eat? /Čo bude jesť?/NEGATIVEZápor tvoríme pridaním NOT k pomocnému slovesu WILL ( WILL + NOT ) v skrátenej forme známe ako WON'T.She won't love it. /Nebude to milovať./ !POZOR!Mnohí študenti robia chybu pri tvorbe budúceho času kedy za WILL zabudnú dať sloveso BE. Myslia si: I WILL CRY = /JA BUDEM PLAKAŤ/. Ale v skutočnosti to tak nie je. Pomocné sloveso nám iba pomáha tvoriť budúci čas, nie je to sloveso, ktoré niečo znamená a preto si nemyslime, že je to vlastne to naše BUDE/BUDEM/. Ich nesprávne záveri I WILL = JA BUDEM!Poďme si to objasniť na spomínanom príklade /JA BUDEM PLAKAŤ/.Ako povieme /BUDEM JESŤ/ WILL EAT a to isté je aj s /JA BUDEM/ WILL BE.Takže /JA BUDEM PLAKAŤ/ I WILL BE CRY.POUŽITIE1) Práve se rozhodujemeAk sa rozprávač rozhodne v okamihu rozhovoru použijeme WILL:Can you lend me some money? - Okay, I'll lend you 40 dollars. /Možeš mi požičiať nejaké peniaze?/ /Okey, ja ti požičiam 40 dolárov./V daný moment sa rozhodneme, že mu peniaze požičiame. Nemáme to naplánované dopredu.2) Aký mám názor, čo si myslím o budúcnostiPoužijeme WILL aj vtedy ak názor človeka nemá žiadne podložené dokazay, jednoducho človek len vyslovuje svoj názor :).I think he'll be late again. /Myslím ,že znova príde neskoro/ Vždy je to u neho zvykom, že mešká ale má ešte dosť času aby nás dnes prekvapil sme dohodnutý na 20:00 a je ešte 19:30, takže je to vyslovenie iba nášho názoru.3) Sľuby, objednávky, prosby, varovania, vyhrážkyAj v týchto prípadoch sa používa WILL.I'll have a pizza. /Dám si pizzu./ - objednávkaYou'll get hurt! /Zraníš se!./ - varovaniaHe'll kill you if you touch her again. /On ťa zabije ,ak sa jej dotkneš znova./ vyhrážkaI'll help you with your problem. / Pomožem ti s tvojim problémom./ - sľubWill you do that for me? / Urobíš to pre mňa?/ - prosba