will

Sloveso will je modálne sloveso, ktoré používame na vyjadrenie budúcnosti.

Podobný význam má aj sloveso shall, ale toto sloveso používame len v prvej osobe jednotného alebo množného čísla.


Použitie:

mgr matiaskova

 

Sarah goes to work every day. She is always there from 8:30 until 4:30.

It´s 11 o´clock now. Sarah is at work. (prítomnosť)

At 11 o´clock yesterday, she was at work. (minulosť)

At 11 o´clock tomorrow she willbe at work. (budúcnosť)


Takže will/shall + neurčitok používame na vyjadrenie budúcnosti. Časové výrazy používané v budúcnosti: tomorrow, next week, ...


Sue travels a lot. Today she is in Madrid. Tomorrow she will be in Rome. Next week she will be in Tokyo.

You can phone me this evening. I´ll be at home.


Will často používame s I think keď predpovedáme budúcnosť na základe toho čo si myslíme:


I think Diana will pass the exam. (Myslím si, že Diana urobí skúšku.)

I don´t think it will rain this afternoon. (Nemyslím si, že zajtra bude pršať.)

Do you think the exam will be difficult? (Myslíš, že skúška bude ťažká?)

 

(pozor! V tomto prípade nemeníme slovosled, pretože otázka je vyjadrená pomocou Do you think a vo vete môže byť len jedna otázka.)


Will nepoužívame pre veci, ktoré sú dopredu naplánované alebo dohodnuté.


Ďalej will a shall používame vtedy, keď sa ponúkame alebo rozhodneme, že niečo urobíme:

mgr matiaskova

My bag is very heavy. - I´ll carry it for you.


I´ll phone you tomorrow, OK? - OK, goodbye.


mgr matiaskova

 

Ako sme si všimli, v tomto prípade sa shall používa v otázkachwilloznamovacích vetách.


 

 

be going to

Používame vtedy, keď máme zámer niečo urobiť, alebo sme sa rozhodli niečo urobiť pred nejakým časom a nie spontánne.

mgr matiaskova


I´m going to watch TV this evening. – Dnes večer budem pozerať televízor. (mám zámer pozerať televízor)