Rozdiel medzi britskou a americkou angličtinou je prevažne vo výslovnosti, pravopise a slovnej zásobe. Niekoľko rozdielov môžeme nájsť aj v gramatike.


Skratky používané v slovníkoch:

BrE = British English

AmE = American English


 

Gramatika

British English

American English

will, shall

will /shall sa používa s I/we?

I will/shall be late this evening.


Shall I ... ? or Shall we .... ? – používame, keď žiadame radu

Which way shall we go?

shall sa zvyčajne nepoužíva:

I will be late this evening.


Should I ... ? or Should we ... ? – používame, keď žiadame radu

Which way should we go?

have/take – aktivita

have a bath

have a break

have a  shower

take a bath

take a break

take a shower

accommodation – ubytovanie

Accommodation je zvyčajne nepočitateľné podstatné meno:

There isn´t enough accommodation.

Accomodation môže byť počitateľné podstatné meno:

There aren´t enough accommodations.

počitateľnosť podstatných mien

Podstatné mená ako government/team/family etc. môžu mať jednotné alebo množné sloveso:

The team is/are playing well.

Tieto podstatné mená sú počitateľné:

 

The team is playing well.

round, around

Používajú sa oboje round aj around:

He turned round.

alebo

He turned around.

Používa sa len around:                      

He turned around.

get on, get along (vychádzať s niekým)

používajú use get on (with somebody)

Richard gets on well with his new neighbours.

používajú get along (with somebody)

Richard gets along well with his new neighbours.

dates – dátumy

23 June

the twenty-third of June

June the twenty-third

June 23

June twenty-third

prepositions – predložky

in Bond street

at the weekend/at weekends

stay at home

a player in the team

meet someone

on Fifth Avenue

on the weekend/on weekends

stay home

a player on the team

meet with someone


 

Spelling – hláskovanie

 

British English

American English

travel – travelling – travelled

cancel – cancelling - cancelled

travel – traveling – traveled

cancel – canceling – canceled

get – got - got

get – got – gotten

burn – burnt/ burned

learn – learnt/ learned

dream – dreamt/ dreamed

dive - dived

burn – burned

learn – learned

dream – dreamed

dive – dived/dove
 

Slovná zásoba

 

British English

American English

flat

tube

trousers

football

biscuit

car park

chemist´s

chips

crisps

film

holiday

lorry

nappy (plienka)

pavement (chodník)

sweets

tin (plechovica)

apartment

subway

pants

soccer

cookie

parking lot

drugstore, pharmacy

french fries

chips

film/movie

vacation

truck

diaper

sidewalk

candy

can

 Zopakujte si:
Vymenujte niektoré rozdiely medzi britskou a americkou angličtinou.

Použitá literatúra:
Carter, R., McCarthy, M.: Cambridge Grammar of English. Cambridge University Press, 2006
Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004
Eastwood, J.: Oxford Practice Grammar, Intermediate. Oxford University Press, 2006