Vypracovala: Mgr. HaluškováLiterárny druh: epika

Literárny žáner: novela

Literárna forma: próza

Idea: Pridŕžanie sa odvekého spôsobu života predkov v nových spoločenských pomeroch.

Téma: Medziľudské vzťahy v rodine na dedine.


 

Hlavné postavy:

Paľo Ťapák – „žartovník“ – najstarší z bratov, typický Ťapák

Iľa Ťapáková – „kráľovná“ – žena najstaršieho z bratov- Paľa. Pre jej večnú nespokojnosť je u Ťapákovcov prezývaná kráľovnou.

Anča Ťapáková – „zmija, mrzáčka“ – je stará dievka. Je postihnutá na nohy a veľmi tým trpí.


 

Vedľajšie postavy:

Jano Fuzákovie – mal byť Ančin muž

Mara – Janova žena

Mišo – najmladší Ťapák

Kata – Mišova láska

Čakaj – ďalší súrodenec Ťapákovcov

Zuza – manželka Čakaja

Rechtor a rechtorka – neskorší zamestnávatelia Ile


 

Ťapákovci sú typickou konzervatívnou rodinou, zaostalou, málovravnou. Novoty ich veľmi nezaujímajú. Iľa sa považuje za gazdinú, aj keď ostané ženy v dome s tým nesúhlasia. Žijú v malej izbici šestnásti a keď Iľa – kráľovná chce, aby postavili ešte jednu chyžu, odopierajú a ako dôvod uvádzajú, že predtým ich tam bývalo dvadsaťštyri,

Vonkajšiu dejovú líniu založia Timrava na kontraste medzi konzervatívnymi Ťapákovcami a ženou najstaršieho z nich – Iľou. Vzniká teda konflikt medzi konzervatívnym kruhom a progresívnym. Iľa chce zmeniť ich doterajší spôsob života, no nepodarí sa jej to. Preto odchádza, aby aspoň svojho muža dostala z tejto rodiny.

Druhú, vnútornú dejovú líniu rozvíja okolo mrzáčky Anči, nazývanej zmija. Je tu vyjadrený hlboký tragizmus Anče – zmije, ktorej život nepoznačila láska.

Je mrzáčka, je si toho vedomá, ale aj ona má srdce, ktoré sa trápi pre Jana Fuzákovie, ženatého mladého muža, o ktorom vie, že už nikdy nebude patriť jej. Anča – zmija patrí v Timravinom diele k najtragickejším postavám. Ani vo sne jej nemôže napadnúť vydaj, a predsa jej jedinou prácou je vyšívanie čepcov pre nevesty.

V novele Ťapákovci nejde len o konflikt medzi Iľou – kráľovnou a ťapákovskou rodinou. Je to konflikt ľudí s celkom rozdielnym postojom k životu, konflikt ľudskej ľahostajnosti a nemohúcnosti a cieľavedomým úsilím o radikálny rozchod s takou podobou života a o jeho zásadnú zmenu.