Boháč a chudák (Rozprávky)

 - Rozprávka zo zbierky Rozprávky - výbor usporiadal a doslov napísal Julius Dolanský, ilustroval Cyril Bouda, vydalo nakladateľstvo Československý spisovateľ roka 1989, 185 strán
OBSAH:

Chudobný muž sedel na poli a strážil svojmu bohatému bratovi obilia. Zrazu zbadal bielu ženu, ktorá do kôpok pridávala klasy, ktoré vypadli. Zastavil ju a pýtal sa jej na jej identitu. Odpovedala mu, že je bratove Šťastie a stará sa, aby mal viac obilia.Chudobný brat sa spýta, kde sa nachádza jeho Šťastie, a dozvie sa, že kdesi na východe.
Rozhodne sa ho vyhľadať. Pred odchodom ho Bieda prosí, nech ju vezme so sebou.Chudobný súhlasí, ale povie jej, nech sa zmenší, aby ju mohol uzavrieť do fľaše. Na ceste ju potom u jednej močiare umiestnil do bahna, aby sa nemohla oslobodiť.
Došiel až do veľkého mesta, kde ho zamestnal muž, ktorý potreboval, aby mu niekto vykopal pivnica. Povedal mu, že nedostane žiadny plat, ale čo pri kopaní nájde, bude jeho. Za nejaký čas našiel chudák hrudu zlata. Podľa domluvy patrila jemu, ale napriek tomu sa o ňu rozdelil s majiteľom domu. Kopal ďalej a našiel železné dvere, za ktorými sa skrýval pivnica plný bohatstva. V jednej skrini sa schovávala krásna panna, ktorá sa mužovi predstavila ako jeho Šťastie. Oznámila mu, že teraz bude verná jemu aj jeho rodine. Chudák, ktorý sa stával boháčom, sa aj o toto imanie podelil so svojim bývalým pánom. Nezabudol na staré časy a konal dobro pre chudobných obyvateľov tohto mesta.
Pri prechádzke stretol svojho brata, ktorý tu obchodoval. Pozval ho domov, niekoľko dní ho hostil a rozprával mu celú neuveriteľnú príhodu. Jeho brat bol ale závistlivý a neprial mu jeho Šťastie. Putoval k bažine, kde bola uväznená Bieda a oslobodil ju. Pociťovala veľkú radosť, že je teraz voľná a sľúbila závistivému boháči, že mu bude verná až do smrti. Naozaj sa tak stalo, muž sa jej nemohol žiadnym spôsobom zbaviť. Tovar, ktorý viezol domov, mu odcudzili lúpežníci, svoj domov našiel v popole a úrodu mu zničila voda.

Citát z knihy:

Ale brat jeho bol neúprimný a závidel mu toho Šťastie. Uberajú sa domov neustále premýšľal, ako by na svojho brata mohol zase biedu poslal. A keď prišiel k tomu miestu, kde brat jeho liekovku v bahne pochoval, hľadal, dlho hľadal, až ju zasa našiel a hneď otvoril. V chvíli vyskočila Bieda von a pred očami jemu rastúci, začala okolo neho radostne skákati, a objavši ho, bozkávala aj ďakovala mu, že ju z väzenia vyslobodil. "A za to vďačná budem tebe aj tvojej rodine až do smrti, a nikdy vás neopustím!"
Darmo sa závistník vyhováral, darmo ju posielal k prvnějšímu pánovi: nijako už nemohol biedy z krku stratiť, ani prodati, ani darovati, ani zakopati, ani utopiť, neustále mu bola v pätách. Tovar, ktorý si domov viezol, pobrali mu na ceste lúpežníci; dostaví sa domov žobranie, našiel miesto svojho stavení hromadu popola, az poľa mu zatiaľ úrodu všetku pobral voda. A tak nezostalo závistivému boháči nič krome - Bieda!