Vypracovala: Alena HmirováBlízkou minulosťou vyjadrujeme dej, ktorý sa práve odohral alebo prebehol.


Tvorenie:


Blízku minulosť tvoríme pomocou vyčasovaného slovesa venir, za ktorým nasleduje predložka de a infinitív plnovýznamového slovesa.

venir + de + infinitív


Príklady:

Je viens d´écrir le devoir. Práve som dopísala domácu úlohu .

Tu viens de regarder la télévision. Práve si pozeral televíziu.

Il vient de jouer au football. Práve hral futbal.

Elle vient de jouer du piano. Práve hrala na klavíri.

Nous venons d´arriver en France. Práve sme prišli do Francúzska.

Vous venez de manger des oranges. Práve ste jedli pomaranče.

Ils viennent de lire l´article au journal. Práve čítali článok v novinách.

Elles viennent de préparer le dîner. Práve pripravovali večeru.Pri blízkej minulosti kladieme zámená vo vete až pred infinitív.


Príklady:

1. Je viens de lire le livre. Práve som čítala knihu.

Je viens de le lire. Práve som ju čítala.

2. Tu viens de trouver la poupée. Práve si našla bábiku.

Tu viens de la trouver. Práve ju našla.

3. Elle vient de cueillir les fleurs. Práve zbierala kvety.

Elle vient de les cueillir. Práve ich zbierala.

4. Nous venons de chercher notre chien. Práve sme hľadali nášho psa.

Nous venons de le chercher. Práve sme ho hľadali.


5. Vous venez de boire du jus d´orange. Práve ste pili pomarančový džús.

Vous venez de le boire. Práve ste ho pili.

6. Ils viennent d´apercevoir la poisson. Práve zbadali rybu.

Ils viennent de apercevoir. Práve ju zbadali.ZOPAKUJME SI:

 1. Aký dej vyjadrujeme pomocou blízkej minulosti?

 2. Ako tvoríme blízku minulosť?

 3. Aké je postavenie zámen vo vete?

 4. Preložte nasledujúce vety:

  1. Práve sa vrátila domov.

  2. Práve urobili skúšku.

  3. Práve som sa dozvedel dobrú správu.

  4. Práve si si spravil večeru?

  5. Práve ste mu vrátili peniaze?

  6. Práve sme dopozerali ten nový film.

 5. Napíšte 10 viet o tom, čo ste práve robili.Použitá literatúra:

Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov