Čo je biosféra?

Biosféra je časť Zeme, v ktorej žijú organizmy.

Biosféra je priestor, v ktorom žijú rastliny, živočíchy a mikroorganizmy.

Biosféru nazývame aj živým obalom Zeme.

Biosféru tvoria všetky ekosystémy našej Zeme.


Biosféra je zložená z viacerých častí:

 • vrchná časť litosféry – zemská kôra,

 • pedosféra – pôda,

 • hydrosféra – vodný obal – sladké vody, moria,

 • atmosféra – dolná vrstva ovzdušia.Tok energie a obeh látok v biosfére

V biosfére prebieha medzi jednotlivými zložkami obeh látok a tok energie, hovoríme, že biosféra má schopnosť samoregulácie alebo sebaobnovovania.

Výmena energie a látok v biosfére je podmienená slnečnou energiou.


Tok energie prebieha prostredníctvom potravových reťazcov – od producentov cez konzumentov k reducentom:

 1. producenty – zelené rastliny potrebujú slnečnú energiu pri fotosyntéze a pri tom tvoria organické látky,

 2. konzumenty – bylinožravce sa živia rastlinami a mäsožravce sa živia inými živočíchmi,

 3. reducenty – rozkladače – mikroorganizmy, huby a niektoré živočíchy sa živia odumretými producentmi a konzumentmi, podieľajú sa tým na tvorbe humusu, ktorý obohacuje pôdu o minerálne látky,

 4. minerálne látky v pôde slúžia ako zdroj živín pre producenty – rastliny.


Obeh látokv biosfére je potrebný na stavbu tiel organizmov. Pre organizmy je nevyhnutný:

 • obeh vody,

 • obeh kyslíka,

 • obeh uhlíka,

 • obeh dusíka.Obeh vody

Obeh vodyna Zemi sa neustále opakuje:

 • slnečná energia spôsobuje vyparovanie vody z mora, riek, potokov, jazier, ale aj z pôdy a z rastlín,

 • táto voda sa mení na vodnú paru,

 • para sa v atmosfére pri styku s chladným prostredím ochladzuje a premieňa sa na drobné kvapôčky vody,

 • malé kvapôčky vody v atmosfére tvoria oblaky, v nižších polohách hmlu či rosu,

 • malé kvapôčky sa pospájajú a dopadajú vplyvom zemskej gravitácie vo forme dažďa či snehu opäť na zemský povrch.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloběh_vody

Obeh vody v biosfére

 


Obeh kyslíka

Obeh kyslíka ovplyvňuje: