Čo je biosféra?

Biosféra je časť Zeme, v ktorej žijú organizmy.

Biosféra je priestor, v ktorom žijú rastliny, živočíchy a mikroorganizmy.

Biosféru nazývame aj živým obalom Zeme.


Biosféra je zložená z viacerých častí:

 • vrchná časť litosféry – zemská kôra,

 • pedosféra – pôda,

 • hydrosféra – vodný obal – sladké vody, moria,

 • atmosféra – dolná vrstva ovzdušia.


Biosféru tvoria všetky suchozemské i vodné ekosystémy.

Výskyt jednotlivých ekosystémov je ovplyvnený:

 • geografickou šírkou,

 • nadmorskou výškou,

 • dostupnosťou vody.


Čo sú biomy?

Biomy sú súbory ekosystémov, ktoré majú spoločné znaky .

Biomysú teda rozsiahle ekosystémy, ktoré sa podobajú, majú napríklad rovnaké klimatické podmienky, rovnaké druhy živočíchov či rastlín.

Každý biom je oblasť s jedinečnou klímou, jedinečným druhom pôdy, jedinečnou kombináciou vegetácie a zvierat.


Poznáme niekoľko druhov biomov:

 1. tropický dažďový les,

 2. opadavý tropický les,

 3. savana,

 4. púšť,

 5. hory,

 6. stredomorie,

 7. listnaté lesy mierneho pásma,

 8. step,

 9. tajga,

 10. tundra. 1. Tropický dažďový les

Charakteristické znaky:

Podnebie: veľa zrážok, teplo počas celého roka, horúce podnebie, prší každý deň, veľmi vlhko.

Vegetácia: veľké množstvo rastlín, rýchlo rastúci hustý porast, ktorý rastie v troch poschodiach – byliny, kríky a do vysokých polôh rastúce stromy.


http://en.wikipedia.org/wiki/Rainforest

Tropický dažďový les


 1. Opadavý tropický les

Charakteristické znaky:

Podnebie: vlhké a horúce, časť roka je bez zrážok.

Vegetácia: stromy, ktorým v období sucha opadáva lístie.


 1. Savana

Charakteristické znaky:

Podnebie: vysoké teploty, striedajú sa dve výrazné ročné obdobia – obdobia sucha a obdobia dažďov, v lete vejú horúce a suché vetry.

Vegetácia: rôzne druhy tráv, malé množstvo listnatých stromov, v období sucha všetka tráva vysychá.


http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna

Savana


 1. Púšť

Charakteristické znaky:

Podnebie: nedostatok zrážok, veľmi horúco a sucho, alebo chladno.

Vegetácia: málo rastlinstva, alebo úplne chýba.


Púšť


 1. Hory

Charakteristické znaky:

Podnebie: chladné a drsné.

Vegetácia: stromy, vo vyšších polohách lišajníky a drobné rastliny.


 1. Stredomorie

Charakteristické znaky:

Vegetácia: nízko rastúce rastliny - porasty nízkych tŕnitých stromov, krov, bylín.


 1. Listnaté lesy mierneho pásma

Charakteristické znaky:

Podnebie: teplé letá, studené zimy, dostatok zrážok.

Vegetácia: listnaté stromy rastúce v humusovitých pôdach.


http://en.wikipedia.org/wiki/Forest

Listnatý les


 1. Step

Charakteristické znaky:

Podnebie: tuhé zimy, málo zrážok.

Vegetácia: rôzne druhy tráv a kvitnúcich bylín, bez výskytu stromov.

V Severnej Amerike sa nazýva préria, v Južnej Amerike sa nazýva pampa.


http://en.wikipedia.org/wiki/Steppe

Préria

 

 1. Tajga

Charakteristické znaky:

Podnebie: veľmi chladno.

Vegetácia: prevažne ihličnaté stromy dobre prispôsobené chladu, najmä smreky.


http://en.wikipedia.org/wiki/Taiga

Tajga


 1. Tundra

Charakteristické znaky:

Podnebie: chladné a veterné, studené pásmo, pôda takmer stále zamrznutá, veľmi krátke chladné letá a dlhé tuhé zimy.

Vegetácia: lišajníky, machy a zakrpatené kry, žiadne stromy - je tu príliš nízka teplota.


http://en.wikipedia.org/wiki/Tundra

TundraZopakujte si:
1. Čo je biosféra?
2. Čo všetko tvorí biosféru?
3. Čo sú biomy?
4. Aký je rozdiel medzi tundrou a tajgou?
5. Charakterizuj savany, stepi a púšte.


Použitá literatúra:
Uhereková, M. a kol.: Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3. Ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN – Mladé letá, s.r.o., Bratislava, 2011. s. 110-111.
Rogers, K. a kol.: Školská encyklopédia. Čo by som mal vedieť o svete okolo nás. Viktoria Print, spol. s r.o., Košice, 2005. 448 s.


Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Savanna
http://en.wikipedia.org/wiki/Tundra
http://en.wikipedia.org/wiki/Taiga
http://en.wikipedia.org/wiki/Steppe
http://en.wikipedia.org/wiki/Desert
http://en.wikipedia.org/wiki/Forest
http://en.wikipedia.org/wiki/Rainforest