Termograf - je vlastne stočený bimetalický pásik, ktorý sa pri zmenách teploty skrúca alebo narovnáva.
Názov bimetal je zložený z dvoch slov : bi- dva, metal - kov.
Pásiky sú spojené po celej dlžke, môžu byť rovné, stočené do špirály, môžu mať rôzny tvar.
Na výrobu bimetálu sa používa kombinácia týchto kovov: cín, hliník, chróm, kobalt, meď, nikel, olovo, platina, striebro, titan, zinok, zlato, železo.