Bimetalický pásik
Použitie:
v elektrotechnike v ističoch, tepelných relé, termostatoch, štartéroch neónových žiariviek...
ny výrobu bimetalických teplomerov, v automobilovom priemysle v termostatických ventiloch.
Bimetal alebo dvojkov sú mechanicky spojené dva pásiky kovu s rôznou tepelnou rozťažnosťou. Vplyvom tepla sa jeden kov roztiahne viac ako druhý, čo spôsobí prehnutie pásika. Závislosť teploty a prehnutia je presná, preto sa dá tento efekt použiť aj na meracie účely.