Bhután

 

Rozloha: 47 000 km²

Počet obyvateľov: 0, 682 321 mil.

Hustota zaľudnenia: 14, 5 obyv./ km²

Hlavné mesto: Thimbu, 98 676 obyv.

Štátne zriadenie: kráľovstvo

Úradný jazyk: dzongkha

Najvyšší bod: Kula Kangri, 7 554 m

Prírodné zdroje: drevo, vodná energia, sadrovec, vápenec

Rasové a národnostné zloženie (%): Bhutiovia 50, etnickí Nepálci 35, iní 15

Priemerná dĺžka života: muži 64 rkov, ženy 66 rokov

Mena: ngultrum

Nezamestnanosť: 2, 5 %

HDP na 1 obyvateľa:  4 800 USD

 

Patrí medzi najizolovanejšie štáty sveta. Je to spôsobené vnútrozemskou horskou polohou ale aj zahraničnou politikou. Krajina je pomerne ťažko dostupná, má prevažne znaky málo otvorenej politiky. Životná úroveň obyvateľov je nízka. Bhután je odkázaný na zahraničnú pomoc zo strany Indie a medzinárodných finančných inštitúcií. Poľnohospodárstvo sa rozvíja hlavne v podhoriach. Pestujú sa tu plodiny na domácu spotrebu- ryža, kukurica, zemiaky, zelenina, koreniny. Vidiecke komunity chovajú dobytok, kone a hydinu.  Veľkú plochu zaberajú lesy. Nedostupnosť územia a politická izolácia pomohla zachovať väčšinu ich pôvodnej rozlohy. India, kde bol osud lesov opačný, je vďačným odberateľom bhutánskeho dreva. Odhaduje sa, že krajina má aj zásoby významných nerastných surovín, ktoré však čakajú na odkrytie. Zatiaľ sú známe bane na uhlie, polymetalické rudy s obsahom medi, olova, zinku a polodrahokamy. Jedným z prvých impulzov ekonomického rozvoja bolo vybudovanie hydroelektrárne na rieke Raidak v roku 1988. Pomáha nielen domácej elektrifikácii, ale prispieva aj k príjmom štátu z exportu elektriny do Indie. Elektrina sa stáva najdôležitejším exportným artiklom Bhutánu. Priemysel je zastúpený v blízkosti indických hraníc. Spracúva domáce suroviny, vyrába potraviny, odevy, cement a nábytok. V roku 1999 bola legalizovaná televízia a internet v krajine.  Krajina je v 21. storočí pripravená na prvý nápor turistov.