Bez hrdosti
Božena Slančíková – Timrava

Útvar: novela

Miesto deja: dedinka Matúšová

Hlavné postavy:
• Milina Adamčíková – čestná, priateľská, dobrá, slepo zaľúbená
• Samo Jablovský – sukničkár, namyslený, samoľúby
• Kamila Jablovská – rozhodná, vážna, rozvážna
• Milan Adamčík – dobrosrdečný, seriózny, so zmyslom pre povinnosť
• Vilo Havran – láskavý, trochu utiahnutý, prostoreký
• Vážecký – zábavný, milý, úprimný
• Ira Pávová – urážlivá, dobroprajná, dobrá priateľka
• Paula Chrípková – namyslená, samoľúba, sebavedomá, vzdelanáHodnotenie:

Známka: 2

V referáte by bolo vhodné uviesť:

-hlavnú myšlienku – realistický obraz života dedinskej inteligencie na zač. 20. st. a vnútorné prežívanie neopätovanej lásky Miliny k učiteľovi Samovi,

-nepriamu charakteristiku postáv – vlastnosti postáv, ktoré vyplývajú z ich konania.