Poloha a rozloha

Belgicko leží v severozápadnej Európe. Jeho severnú hranicu tvorí Severné more, SV hranicu tvorí Holandsko, V hranicu tvorí Nemecko, JV hranicu tvorí Luxembursko, JZ hranicu tvorí Francúzko. Belgicko je križovatkou západnej Európy, väčšina západoeurópskych hlavných miest je vzdialená do tisíc kilometrov od Bruselu, ktorý je sídlom EÚ a NATO.

Podobne ako ostatné krajiny Beneluxu leží na rovine. Pobrežie je ploché. Člení sa na 9 provincií. Rozloha : 30 518 km2

Prírodné podmienky

Najvyšší vrch: Botrange 2276ft
Hl. rieky: Schelde, Meuse

Klimatické podmienky

Belgicko sa nachádza v strednom severnom klimatickom pásme a je prímorskou krajinou. Priemerná ročná teplota je z tohoto dôvodu na väčšej časti, prevažne rovinatého územia pomerne vysoká - 9,8 °C. Priemerný ročný slnečný svit predstavuje 1553 hodín. Krajina je z klimatického hľadiska rozdelená na dve pásma:

Prímorské územie predstavuje väčšiu, severnú a severozápadnú časť Belgicka, je rovinatého charakteru (Flámsko) a má prímorskú klímu po celý rok, s častými dažďami, prevažne bez snežných zrážok a s teplotami neklesajúcimi pod 0 °C.

Juhovýchodná časť územia horského charakteru (Valónsko) má vnútrozemskú klímu s častými dažďovými zrážkami, ktoré sa počas zimných mesiacov - v decembri až januári menia na snehové. Snehová pokrývka je súvislá len na obmedzenej časti tohto územia a trvá max. 6 týždňov v období na prelome rokov. Nočné teploty v zime neklesajú pod -10 °C.

Životné prostredie

Životné prostredie je vystavené intenzívnemu tlaku urbanizácie, hustej dopravnej siete, priemyslu a poľnohospodárskej kultivácii. Vzdušné a vodné znečistenie sa prejavuje aj v susedných krajinách.

Prirodzené hrozby: hrozba povodní v oblastiach odvodnených území, chránených pred morom hrádzami

Medzinárodné dohody - životné prostredie: Ochrana ovzdušia (Air Pollution), Ochrana ovzdušia - Sulphur 85 (Air Pollution-Sulphur 85), Antarktický enviromentálny protokol (Antarctic-Environmental Protocol), Antarktická zmluva (Antarctic Treaty), Biodiverzita (Biodiversity), Klimatické zmeny (Climate Change), Desertifikácia (Desertification), Ohrozené druhy (Endangered Species), Enviromentálna modifikácia (Environmental Modification), Nebezpečné odpady (Hazardous Wastes), Zákony mora (Law of the Sea), Námorný dumping (Marine Dumping), Ochrana podmorského života (Marine Life Conservation), Zákaz nukleárnych testov (Nuclear Test Ban), Ochrana ozónovej vrstvy (Ozone Layer Protection), Znečistenie loďami (Ship Pollution), Tropický les 83 (Tropical Timber 83), Tropický les 94 (Tropical Timber 94), Mokré zeme (Wetlands).

Zmluvy, ktoré boli podpísané, ale ešte neboli ratifikované: Air Pollution-Nitrogen Oxides, Air Pollution-Persistent Organic Pollutants, Air Pollution-Sulphur 94, Air Pollution-Volatile Organic Compounds, Climate Change-Kyoto Protocol