Bangladéš

 

Rozloha:  144 000 km²

Počet obyvateľov:  153, 547 mil.

Hustota zaľudnenia: 1066, 3 obyv. / km²

Hlavné mesto: Dháka, 6 724 000

Štátne zriadenie: republika, člen Spoločenstva

Úradný jazyk:  bengálčina

Najvyšší bod: Keokradong, 1230 m

Prírodné zdroje:  zemný plyn, orná pôda, drevo, uhlie

Rasové a národnostné zloženie( %): Bengálci 98, iní 2

Priemerná dĺžka života: muži 63 rokov, ženy 65 rokov

Mena:  taka

Nezamestnanosť: 2, 5 %

HDP na 1 obyvateľa: 1 4000 USD

 

Bangladéš zdieľa britskú koloniálnu minulosť, do roku 1971 bol súčasťou Pakistanu. Od osamostatnenia buduje vlastnú ekonomickú cestu, ktorá však nevyviedla krajinu z tých najchudobnejších. Ekonomická zaostalosť je dôsledkom prírodných podmienok( ničivé cyklóny, záplavy), nedostatku surovín a preľudnatosti. Poľnohospodárstvo má ťažkú úlohu- vyprodukovať potraviny pre najhustejšie zaľudnený štát sveta( odhliadnuc od miništátov). Primárnou plodinou je ryža. Pre domáci trh sa pestujú aj strukoviny, pšenica, olejniny, sladké zemiaky a koreniny. Exportnými surovinami sú juta, čaj a tropické ovocie. Bangladéš je spolu s Indiou najväčším exportérom juty, ktorá sa používa pri výrobe vriec a tkanín. Poľnohospodárstvo je prispôsobené monzúnom- tie prinášajú vlhké a suché periódy. Dôležité je preto vodné hospodárstvo, ktoré pomáha rozdeliť vodné zdroje počas celého roka. Miestni rybári sa venujú morskému a sladkovodnému rybolovu. Ryby sú dôležitou súčasťou výživy rovnako ako kozľacina a kozie mlieko. Bangladéš nepatrí medzi krajiny s významnými objavmi nerastných surovín. Prevažne nížinatý reliéf by mohol ukrývať zásoby uhľovodíkov. Na severozápade sa ťaží uhlie. Energetické suroviny nestačia pokryť potreby štátu. Využíva sa preto hydroenergia. Najväčšia hydroelektráreň bola postavená pri Kaptai. Priemysel je založený na spracúvaní lokálnych surovín. Z potravinárskych produktov sa vyvážajú mrazené ryby a krevety. Textilnému priemyslu dominuje spracovanie juty a výroba odevov pre zahraničné firmy, ktoré využívajú lacnú miestnu pracovnú silu. Bambus sa používa v stavebníctve a pri výrobe papiera. Ťažký priemysel je zastúpený hlinikárňou a oceliarňou. V meste Khulna opravujú ryby. Každá rodina musí vlastniť čln, lebo vlastniť čln znamená prežiť, pretože krajina sa nachádza v delte rieky Ganga.