Balkánske štáty. Bol spísaný Drinopolský mier-samosprávne zriadenie: Moldavsko, Valašsko, Grécko a Srbsko dosiahli nezávistlosť. Európske mocnosti chceli využiť oslabenie OR a podieľať sa na jej drobení. Podporovali aj balkánske národy v boji za osamostatnenie. Moldavsko: spojilo sa s Valašskom vzniklo tak Rumunské kráľovstvo. Srbsko: vyhlásilo vojnu Turecku, 1878 nezávislosť. Rusko vyhlásilo OR vojnu (1877-78), kt. vyhralo, preto si mohol diktovať požiadavky, napr. vytvorenie autonómneho Veľkého Bulharska=nezávislý štát v rokoch 1878-1885. Nezávislosť získali: Srbsko, Čierna Hora, Bulharsko. Došlo tak k balkánskym vojnám. Balkánske národy sa dohodli, že skoncujú so zvyškami osmanskej moci. V lete 1912 zaútočili balkánske národy na OR a porazili ju. Keď však začali postupovať na Istanbul zakročili veľmoci - nechceli dopustiť úplne zrušenie OR. V Londýne v roku 1913 bol podpísaný mier. OR definitívne pripravil takmer o celé európske územie. Medzi víťaznými štátmi však nastali spory o rozdelenie koristi. Tak vypukla v lete 1913 2.balkánska vojna medzi bývalými víťaznými spojencami. Proti sebe bojovali Bulharsko a Srbsko s Gréckom podporované Rumunskom, Bulharsko bolo porazené, Grécko so Srbskom si rozdelili väčšinu územia-Macedónsko. Veľmoci využili situáciu, uznali aj albánske národné hnutie, pod ich záštitou národný štát Albánsko(nepriateľom silnejúceho Srbska). Srbsko a Grécko sa pridali k Dohode. Porazené Bulharsko sa zblížilo s Trojspolkom-Nemeckom. Spolok 3 cisárov r. 1873-nemecký, rakúsky a ruský-začali spolupracovať. Rusko prinútilo OR podpísať predbežný mier, OR stiahnuť z Balkánu a uznať nezávislosť Srbska, Čiernej Hory, Rumunska a Bulharska-yRusko rozhodujúca mocnosť na Balkáne. Hlavné mocnosti Eu., -> porada leto 1878 Berlín-medzinárodný kongres, mal revidovať výsledky rusko-tureckej vojny a potvrdiť nezávislosť balkánskych štátov. Vznikol dvojspolok: 1879 Nemecko a Rak.-Uhorsko. Zmluvy so Srbskom a Rumunskom, kt. sa obávali Ruska. Trojspolok-pribudlo Taliansko r. 1882, Nemecko na Balkáne zasiahlo, podporilo voľbu panovníka z nemeckého rodu na trón v Bulharsku. Dvojspolok:Bismarck chcel priazeň Ruska, aby oslabil nepriateľa=Francúzska; Nemecku sa nepodarilo odstaviť Fr. V roku 1892 Fr. a Rusko uzavreli Dvojdohodu. VB a Fran. uzavreli srdečnú dohodu r.1904 o rozdelení sfér vplyvu v sporných oblastiach Afriky a Ázie. V1907 VB pristúpila k fran.-ruskému spojenectvu a vznikla Dohoda.