Vypracovala:Juráková Beata


 

B теáтре

V divadle


Нина: - Вéра, давáй посмóтрим, какие спектáкли идýт в теáтрах Москвы.

Вéра: - А в какóй теáтр ты хóчешь пойти? В óпeрный или драматический?

Нина: - В драматический.

Вéра: - В „Совремéннике“ идёт спектáкль „Карамáзовы и ад“, а в теáтре Маякóвского – „Театрáльный ромáнс“.

Нина:- Давáй пойдём в „Совремéнник“.


Nina: - Viera, pozrime sa, aké predstavenia dávajú v moskovských divadlách.

Viera: - A do ktorého divadla chceš ísť? Do operného alebo dramatického?

Nina: - Do dramatického.

Viera: - V Súčasníkovi hrajú predstavenie „Karamazovci a peklo“ a v  Majakovského divadle dávajú „Divadelnú romancu“.

Nina: - Poďme do Súčasníka. 

 

 

У кáссы

Pri pokladni

 

Вéра: - Скажите пожáлуйста, у вас есть билéты на „Карамáзовы и ад“?

Кассир: - А на какóе числó?

Вéра: - На двáдцать вторóе.

Кассир: - На двáдцать вторóе, к сожалéнию, все билéты ужe прóданы. Есть на девятнáдцатое.

Вéра: - Нинa, купим билéты на девятнáдцатое?

Нина: - Я соглáсна. А какие местá возьмём?

Вéра: - Я люблю сидéть в партéре.

Кассир: - В партéре свобóдных мест нет. Есть ещё хорóшие местá в бельэтáже.

Вéра: - Дáйте, пожáлуйста, два билéта в бельэтáж, в пéрвый ряд.
 

Viera: - Povedzte, prosím, máte lístky na „Karamazovcov a peklo“?

Pokladník: - А na aký dátum?

Viera: - Na dvadsiateho druhého.

Pokladník: - Na dvadsiateho druhého sú, bohužiaľ, všetky lístky vypredané. Máme na devätnásteho.

Viera: - Nina, kúpime lístky na devätnásteho?

Нина: - Súhlasím. A na ktoré miesta?

Viera: - Ja rada sedím na prízemí.

Pokladník: - Na prízemí nie sú voľné miesta. Máme ešte dobré miesta na prvom balkóne.

Viera: - Dajte mi, prosím, dva lístky na prvý balkón, do prvého radu.


 

Zdroj: http://www.moskvabilet.ru/upload/scene/85c/vaht.jpg


 

 

У вхóда в зрительный зал

Pri vchode do hľadiska

 

Билетёрша: - Покажите, пожáлуйста, вáши билéты.

Вéра: - Пожáлуйста.

Билетёрша: - Вáши местá в пéрвом рядý. Пройдите напрáво. Прогрáмму не хотите?

Вéра: - Дáйте, пожáлуйста, две.


Uvádzačka: - Ukážte mi, prosím, vaše lístky.

Viera: - Prosím.

Uvádzačka: - Vaše miesta sú v prvom rade. Prejdite vpravo. Nechcete program?

Viera: - Dajte nám, prosím, dva.                          


 

 

В антрáкте

Cez prestávku

 

Вéра: - Нина, тебé нрáвится спектáкль?

Нина: - Да, óчень. Постанóвка хорóшая.