Vodné toky

 

Vodné toky Ázie patria do:

 

 1. úmoria Severného ľadového oceána,

 2. úmoria Tichého oceána,

 3. úmoria Indického oceána,

 4. úmoria Atlantického oceána,

 5. bezodtokových oblastí.


 

 1. Bezodtokové oblasti

 

Medzi bezodtokové oblasti Ázie patrí:

 

 • oblasť Aralského jazera,

 • púštne a polopúštne oblasti.


 

Bezodtoková oblasť Aralského jazera:

 

 • vlievajú sa sem rieky Amudarja a Syrdarja,

 • z dôvodu nadmerného zavlažovania priľahlých polí málokedy rieky dotečú až do Aralského jazera,

 • Aralské jazero z dôvodu slabého zásobovania riekami vysychá,

 • následkom vysychania Aralského jazera dochádza k rozširovaniu púští a bažín.


Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/Aral_Sea

Vysychajúce Aralské jazero 

Bezodtokové púštne a polopúštne oblasti:

 

Pre tieto oblasti je charakteristický nedostatok zrážok. To spôsobuje, že v korytách riek sa nachádza voda len v krátkom období. Väčšinou bývajú korytá riek vyschnuté.


 

Jazerá


Medzi známe ázijské jazerá patrí:


 • Kaspické more - najväčšie jazero na Zemi,

 • Bajkalské jazero – najhlbšie jazero na Zemi,

 • Balchašské jazerosladko-slané jazero,

 • Mŕtve more patrí k najslanším jazerám na Zemi.Kaspické more

 

Kaspické more je svojou rozlohou 376 000 km2 najväčším jazerom na svete. Jeho voda je slaná. Medzi známe rieky, ktoré ústia do Kaspického mora patrí napríklad:

 

 • Volga,

 • Ural,

 • Kura,

 • Kuma,

 • Samur.


Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Caspian_Sea?uselang=sk

Kaspické more – najväčšie jazero na svete 

Bajkalské jazero

 

Bajkalské jazero je najhlbším jazerom na svete. Najväčšia hĺbka jazera je 1 642 metrov.

V Bajkalskom jazere sa nachádza pätina svetových zásob povrchovej sladkej vody.

 

Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Bajkalsk%C3%A9_jezero

Bajkalské jazero – pohľad z vesmíru 

Balchašské jazero

 

Balchašské jazero je známe veľké bezodtokové jazero. Najväčšia hĺbka jazera je okolo 26 metrov. Je známe svojou sladkou i slanou vodou.

 

Zdroj:http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lake_Balkhash?uselang=sk

Balchašské jazero – pohľad z vesmíru


 


Mŕtve more

 

Mŕtve more je bezodtokové slané jazero. Je jedným z najslanších jazier na svete. Jeho maximálne hĺbka dosahuje 380 metrov. Jeho veľká slanosť nie je vhodná pre život živočíchov. Preto dostalo názov Mŕtve more. Jeho voda má liečivé účinky, preto je navštevované veľkým množstvom turistov. Mŕtve more je zásobované najmä vodou rieky Jordán. Z dôvodu slabého zásobovania vodou a vyparovania dochádza k postupnému vysychaniu Mŕtveho mora. Mŕtve more ja najnižšie položeným miestom na svete.

 

Zdroj:http://www.pa-chouvy.org/Photos/Jordanie/JordanieMerMorteDeadSea2005.htm

Mŕtve moreZopakujte si:
1. Ktoré ázijské jazerá poznáš?
2. Čím je známe Mŕtve more?
3. Ktoré ázijské jazero je najväčšie na svete?
4. Ktoré ázijské jazero je najhlbšie na svete?
5. Ktorú bezodtokovú oblasť v Ázii poznáš?

Použitá literatúra:
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010. s. 64 – 65.

Zdroje obrazkov:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Aral_Sea
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Caspian_Sea?uselang=sk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bajkalsk%C3%A9_jezero
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lake_Balkhash?uselang=sk
http://www.pa-chouvy.org/Photos/Jordanie/JordanieMerMorteDeadSea2005.htm