Základné údaje o povrchu Ázie:

 • je veľmi členitý,

 • nachádzajú sa tu rozsiahle nížiny, aj vysoké pohoria,

 • nachádza sa tu najnižšie aj najvyššie položený bod na Zemi,

 • najnižšie položeným bodom na Zemi je Mŕtve more – leží okolo 400 metrov pod hladinou mora,

 • najvyššie položeným bodom je Mount Everest – 8848 metrov nad morom,

 • najvyššie pohoria vznikli v časoch dinosaurov,

 • formovanie povrchu sa stále dotvára,

 • je tu mnoho aktívnych sopiek a časté zemetrasenia.


Povrch Ázie je typický svojou rozmanitosťou. Tvoria ho:

 • nížiny,

 • plošiny,

 • pohoria,

 • púšte.


Púšte

Ázijské púšte sa rozprestierajú v oblasti obratníka Raka. Najviac púští pokrýva Arabský polostrov, ostatné púšte ležia v oblastiach so suchým podnebím.


Medzi ázijské púšte patrí:

 • Nafúd,

 • Rub´al-Khali,

 • Karakum,

 • Kyzylkum,

 • Gobi.


 

Nafúd

Púšť Nafúd leží v severnej časti Arabského polostrova. Púšť je pokrytá červeným pieskom, miestami je kamenistá. Je známa častými silnými vetrami, ktoré vytvárajú veľké piesočné duny. Zrážky prichádzajú jedenkrát alebo dvakrát za rok.


 

Rub´al-Khali

Púšť Rub´al – Khali leží v južnej časti Arabského polostrova. Patrí medzi najväčšie piesočné púšte na zemskom povrchu. Svojou rozlohou 650 000 km2 je štvrtou najväčšou púšťou sveta. Má 13-krát väčšiu rozlohu ako je rozloha Slovenska. Teploty v lete dosahujú výšku až 55°C.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rub'_al_Khali

Púšť Rub´al–Khali

 


Karakum

Púšť Karakum sa rozprestiera v strednej Ázii. Plocha púšte zaberá okolo 350 000 km2. Pokrýva väčšiu časť územia štátu Turkmenistan. Je tu veľmi sucho, dažďové zrážky prichádzajú len ojedinele. Na púšti rastú kríky a trávnaté porasty. Väčšia časť púšte sa využíva ako pastviny pre ťavy a ovce.


 

Kyzylkum

Púšť Kyzylkum leží v strednej Ázii. Zaberá polovicu územia štátu Uzbekistan. Jej rozloha je okolo 300 000 km2 a je považovaná za jedenástu najväčšiu púšť sveta.


 

Gobi

Púšť Gobi patrí medzi najstaršie a najväčšie púšte sveta. Rozprestiera sa na území severnej Číny a južného Mongolska. Jej rozloha je až 1 300 000 km2. Je známa náleziskom kostier dinosaurov. Na území púšte Gobi padne len veľmi málo zrážok, pretože okolité pohoria sú pre zrážky bariérou. To znamená, že všetky zrážky spadnú v okolitých horách a do púšte sa zväčša nedostanú.


http://en.wikipedia.org/wiki/Gobi_Desert

Púšť Gobi

 


Ostrovy Ázie

Do územia Ázie patrí aj mnoho samostatných ostrovov, či súostroví. Niektoré vznikli vrásnením, sopečnou činnosťou alebo sú koralového pôvodu.


Medzi ostrovy Ázie patrí:

 • Cejlón,

 • Veľké a malé Sundy,

 • Taiwan,

 • Japonské ostrovy,

 • Maldivy,

 • Cyprus,

 • Filipíny.


Cejlón je ostrov, ktorý leží osamotene na juhu Ázie v Indickom oceáne pri pobreží Prednej Indie.

 

 

Veľké a Malé Sundy – je to skupina ostrovov - súostrovie ležiace na juhovýchode Ázie. Spoločne tvoria Sundské ostrovy.

 

 

Taiwan je ostrov, ktorý vznikol vrásnením. Leží na juhovýchode Ázie a je pomerne hornatý.


 

Japonské ostrovy vznikli sopečnou činnosťou. Ležia na východe Ázie. Ostrovy sú oddelené od ázijskej pevniny Kórejským prielivom a Japonským morom. Sú pomerne hornaté. Najvyšším vrchom je aktívna sopka Fudži. Siaha do výšky 3776 metrov nad morom. Ostrovy sú často postihované zemetraseniami.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Fuji

Sopka Fudži – najvyšší vrch Japonska

 


Maldivy sú ostrovy vytvorené koralov. Ležia na juhu Ázie v Indickom oceáne. Tak ako všetky koralové ostrovy, aj Maldivy majú malú nadmorskú výšku a menšie rozmery. Povrch ostrovov je teda zväčša plochý. Najvyšší vrch dosahuje výšku okolo 20 metrov nad morom.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Maldives

Hlavné mesto súostrovia Maldivy - Male

 


Cyprus je ostrov geograficky patriaci k Ázii, ležiaci na juhozápade Ázie. Rozprestiera sa v Stredozemnom mori, je tretím najväčším ostrovom Stredozemného mora. Je súčasťou Európskej únie. Ostrov je už desiatky rokov rozdelený na grécku a tureckú časť.


 

Filipíny sú súostrovím ležiacim v Tichom oceáne na juhovýchode Ázie. Súostrovie tvorí viac ako 7 000 ostrovov.

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Philippinen

Jeden z vulkánov na FilipínachZopakujte si:
1. V ktorej oblasti sa nachádzajú ázijské púšte?
2. Ktoré púšte pokrývajú územie Ázie?
3. Ktoré púšte pokrývajú Arabský polostrov?
4. Ktoré ázijské ostrovy a súostrovia poznáš?
5. Aký je rozdiel medzi Japonskými ostrovmi a súostrovím Maldivy?


Použitá literatúra:
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010. s. 56 – 103.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rub'_al_Khali
http://en.wikipedia.org/wiki/Gobi_Desert
http://en.wikipedia.org/wiki/Maldives
http://de.wikipedia.org/wiki/Philippinen
http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Fuji