Základné údaje o povrchu Ázie:

 • je veľmi členitý,

 • nachádzajú sa tu rozsiahle nížiny, aj vysoké pohoria,

 • nachádza sa tu najnižšie aj najvyššie položený bod na Zemi,

 • najnižšie položeným bodom na Zemi je Mŕtve more – leží okolo 400 metrov pod hladinou mora,

 • najvyššie položeným bodom je Mount Everest – 8848 metrov nad morom,

 • najvyššie pohoria vznikli v časoch dinosaurov,

 • formovanie povrchu sa stále dotvára,

 • je tu mnoho aktívnych sopiek a časté zemetrasenia.


 

Povrch Ázie je typický svojou rozmanitosťou. Tvoria ho:

 • nížiny,

 • plošiny,

 • pohoria,

 • púšte.Nížiny

Medzi najväčšie ázijské nížiny patrí:

 

 • Západosibírska nížina,

 • Indogangská nížina,

 • Veľká čínska nížina,

 • Mezopotámska nížina.


Západosibírska nížina

 

Západosibírska nížina je najrozsiahlejšou nížinou v oblasti severnej Ázie. Má rozlohu okolo 2 500 000 km2. Cez nížinu preteká množstvo riek, napríklad rieka Ob, Jenisej, Irtyš. Takmer celé územie nížiny je pokryté lesmi a tundrami.


http://en.wikipedia.org/wiki/West_Siberian_Plain

Západosibírska nížina

 


Indogangská nížina

 

Indogangská nížina tvorí severnú hranicu polostrova Predná India. Leží medzi Himalájami a Dekanskou plošinou. Má rozlohu viac ako 600 000 km2. Nížinou pretekajú dve významné rieky Indus a Ganga. Patrí k najúrodnejším oblastiam Ázie. Okolité pohoria patria k oblastiam s najvýdatnejšími zrážkami na Zemi, preto je nížina často postihovaná záplavami.


 

Veľká čínska nížina

 

Veľká čínska nížina je najväčšou nížinou východnej Ázie. Rozprestiera sa na dolnom toku rieky Chuang-che. Je veľmi úrodná a husto osídlená. Je postihovaná častými záplavami.


 

Mezopotámska nížina

 

Mezopotámska nížinasa rozprestiera na juhozápade Ázie, v povodí stredného a dolného toku riek Eufrat a Tigris. Väčšina pretekajúcich riek je málo vodnatých, v letnom období často vysychajú.


 

Náhorné plošiny

Medzi najväčšie ázijské náhorné plošiny patrí:

 

 • Tibetská náhorná plošina,

 • Dekanská plošina.Tibetská náhorná plošina

 

Tibetská náhorná plošina leží severne od najvyššieho pohoria Himaláje. Je veľmi vysoko položená. Patrí medzi najväčšie a najvyššie položené plošiny na zemskom povrchu. Má 40-krát väčšiu rozlohu ako Slovensko a leží viac ako 4000 metrov nad morom. Je obklopená vysokými pohoriami s ľadovcami. Ľudia tu chovajú hospodárske zvieratá – jaky.


 

Dekanská plošina

 

Dekanská plošina je rozľahlá vysočina, ktorá sa rozprestiera na polostrove Predná India. Základom pre jej vznik bola vytekajúca láva. Jej rozloha je okolo 1 000 000 km2.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deccan_Plateau

Dekanská plošina

 Pohoria

Medzi najvyššie ázijské pohoria patrí:

 

 • Himaláje,

 • Ural,

 • Kaukaz,

 • Pamír,

 • Ťanšan,

 • Altaj,

 • Karakoram.


 

Himaláje