Polostrov Zadná India leží na juhovýchode Ázie. Obmýva ho Bengálsky záliv a Juhočínske more.

 

Polostrov Malá Ázia je obmývaný Čiernym morom, ktoré je spojené so Stredozemným morom úžinami Bospor a Dardanely.

 

Malajský polostrov leží na juhovýchode Ázie. Na východe ho obmýva Juhočínske more a na západe Andamanské more.

 

Kórejský polostrov leží vo východnej Ázii. Na západe ho obmýva Žlté more, na juhu Kórejský prieliv a na východe Japonské more.

 

Kamčatka je polostrov na východe Ázie. Obmýva ho na východe Tichý oceán a na západe Ochotské more.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A9_mo%C5%99e

Arabský polostrov
Ostrovy Ázie

Ázijské ostrovy vznikli sopečnou činnosťou, činnosťou koralov, či vrásnením. Medzi známe ázijské ostrovy patria:

  • Japonské ostrovy,

  • Filipíny,

  • Malé a Veľké Sundy,

  • Cyprus.

 

Japonské ostrovy ležia v Tichom oceáne.

Filipíny sú ostrovy ležiace v Tichom oceáne.

Malé a Veľké Sundy ležia na rozhraní Tichého a Indického oceána.

Cyprus je ostrov ležiaci vo východnej časti Stredozemného mora.Zopakujte si:
1. Popíš polohu Ázie.
2. Ktoré základné údaje o polohe a pobreží Ázie poznáš?
3. Ktoré oceány obmývajú pobrežie Ázie?
4. Ktoré ázijské polostrovy poznáš a ktoré moria, či zálivy ich obmývajú?
5. Ktoré známe veľké zálivy obmývajú pobrežie Ázie?

Použitá literatúra:
Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010. s. 52 – 54.

Zdroje obrazkov:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bay_of_Bengal_map.png
http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A9_mo%C5%99e