Základné údaje o polohe Ázie:

 • rozprestiera sa na severnej aj južnej pologuli,

 • siaha od rovníka až za severný polárny kruh,

 • takmer celá leží na východnej pologuli,

 • veľa ázijských ostrovov leží na južnej pologuli,

 • rozlohou je najväčším svetadielom na Zemi,

 • je približne 4-krát väčšia ako Európa,

 • územím prechádza severný polárny kruh, obratník Raka, rovník,

 • na východ od Ázie sa nachádza dátumová hranica – 180. poludník,

 • krajiny majú neskorší, či osobitný čas,

 • Ázia tvorí spolu s Európou jeden kontinent, ktorý sa nazýva Eurázia.
Pobrežie Ázie

Oceány a moria

Pobrežie Ázie je obmývané tromi oceánmi:

 • na severe – Severný ľadový oceán,

 • na východe – Tichý oceán,

 • na juhu – Indický oceán.


Súčasťou oceánov sú ich moria, ktoré obmývajú pobrežie Ázie, napríklad:

 • Východosibírske more,

 • Beringovo more,

 • Ochotské more,

 • Japonské more,

 • Východočínske more,

 • Juhočínske more,

 • Arabské more.


 

Zálivy, polostrovy, ostrovy

Pobrežie Ázie je pomerne členité, moria obmývajú veľké polostrovy alebo vytvárajú

obrovské zálivy.


Medzi najväčšie ázijské zálivy patrí:

 • Bengálsky záliv - medzi polostrovmi Predná a Zadná India,

 • Perzský záliv – medzi Arabským polostrovom a Iránom.


 

Bengálsky záliv obmýva polostrovy Predná a Zadná India. Má rozsiahle rozmery, preto

Sa zaraďuje aj medzi moria.

Perzský záliv obmýva Arabský polostrov a Irán. Je veľmi bohatý na nerastné suroviny,

najmä ropu.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bay_of_Bengal_map.png

Bengálsky záliv


http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf

Perzský záliv


Medzi ázijské polostrovy patrí:

 • Arabský polostrov,

 • Predná India,

 • Zadná India,

 • Malá Ázia,

 • Malajský polostrov,

 • Kórejský polostrov,

 • Kamčatka,

 • Tajmýrsky polostrov.


Arabský polostrov je najväčším polostrovom na Zemi. Obmýva ho Červené more, Arabské more, Perzský záliv.

 

Polostrov Predná India je polostrov ležiaci na juhu Ázie. Celý polostrov obmýva Indický oceán, Arabské more a Bengálsky záliv.