Podnebie Ázie ovplyvňujú viaceré činitele:

 1. dopad slnečných lúčov – zemepisná šírka,

 2. vzdialenosť od oceánov,

 3. morské prúdy,

 4. nadmorská výška,

 5. prúdenie ovzdušia – monzúny, silné vetry.


 

 1. Zemepisná šírka

Územím Ázie prechádzajú všetky podnebné pásma:

 • studené polárne pásmo,

 • mierne pásmo,

 • subtropické podnebné pásmo,

 • suché a horúce tropické pásmo,

 • vlhké a horúce tropické pásmo,

 • vlhké rovníkové pásmo.


Studené polárne pásmo

V studenom polárnom pásme ležia ázijské ostrovy v Severnom ľadovom oceáne. Oblasť má

veľmi drsné podnebie, preto je veľmi riedko obývaná.


Základné znaky:

 • podnebie je veľmi drsné,

 • slnečné lúče dopadajú na zem pod malým uhlom,

 • zimy sú dlhé, studené a mrazivé,

 • letá sú krátke a chladné,

 • zrážok je málo, zväčša sú vo forme snehu,

 • mrzne takmer počas celého roka,

 • pôda je stále zamrznutá.


Mierne podnebné pásmo

V miernom podnebnom pásme leží najväčšia časť Ázie.


Základné znaky:

 • striedajú sa štyri ročné obdobia,

 • najviac slnečného žiarenia dopadá v lete,

 • najmenej slnečné žiarenia dopadá v zime,

 • veľký rozdiel medzi počasím v lete a v zime,

 • zrážky padajú najmä v lete.


Subtropické podnebné pásmo

Základné znaky:

 • horúce letá,

 • mierne zimy,

 • priemerné mesačné teploty počas roka neklesnú pod bod mrazu.


Suché a horúce tropické podnebné pásmo

V suchom horúcom tropickom pásmeleží oblasť v okolí obratníka Raka – oblasť Arabského polostrova, Iránu a Pakistanu.Zrážky tu v porovnaní s oblasťami so subtropickým podnebím ubúdajú. Podnebie je suché a horúce

tropické. Oblasť je veľmi riedko osídlená.


Základné znaky:

 • zrážok je veľmi málo a sú nepravidelné,

 • vytvorili sa tu púšte,

 • denné a nočné teploty sú výrazne odlišné,

 • rastie tu veľmi málo rastlinstva.


Vlhké a horúce tropické podnebné pásmo

Vlhké a horúce tropické podnebné pásmo zasahuje oblasť položenú južnejšie – Prednú Indiu, Zadnú Indiu, Filipíny.


Základné znaky:

 • slnečné lúče dopadajú takmer kolmo, preto je tu horúco,

 • typický je vysoký vyparovanie vody, tvorba oblakov a zrážok,

 • takmer denne prší,

 • malý rozdiel medzi dennými a nočnými teplotami,

 • povrch je husto zarastený rastlinstvom.


Vlhké rovníkové podnebné pásmo

Vlhké rovníkové podnebné pásmo sa nachádza v oblasti rovníka. Zasahuje územie Malajzie a Indonézie.