Mandžunská dynastia
Na severovýchode Číny ležala provincia Mandžunsko,ktorá bola závislá od čínskej ochrany. Tu žili kočovníci,ale okolo roku 1600 sa tamojšie kmene spojili.V polovici 40.rokov 17.storočia Číňania pozvali Mandžuských bojovníkov na pomoc proti banditom.Mandžuovia sa čoskoro stali novými vládcami,konrolújúcimi armádu.Manželstvá medzi Číňanmi a Mandžuami boli zakázané.Žili dokonca v oddelených častiach mesta.Čínski muži museli na odlíšenie nosiť vlasy spletené do vrkoča.S rastúcou prosperitou Číny sa zväčšovala aj ríša Mandžuskej dynastie Čching.Pod jej nadvládu sa dostal Taiwan,Mongolsko,Tibet a Turkestan.Zrastal obchod predovšetkým s čajom.Čínsky štýl sa stal v Európe veľkou módou.Na konci 18.storočia však opäť narastala nechuť k cudzincom.Číňania bránili kresťanským misionárom v ich činnosti.Pokusy Európanov o rozšírenie obchodných kontaktov boli okato ignorované.V 19.storočí Európania bažili po čínskom čaji.Číňania však nechceli žiadny európsky tovar.Európania museli platiť za čaj striebrom.Jednu vec však Čínski obchodníci chceli-ópium.Je to droga z Indie.V tej dobe ovládali Indiu Briti.Dodávali ópium do Číny aj keď to bolo zakázané.Čínska vláda bola preto veľmi rozhorčená.Medzi Čínou a Britániou sa odohrali dve vojny.Čína bola dvakrát porazená.