Vypracovala: Juráková Beata

 

Áзбука = Azbuka – ruské písmo

Алфавит = Abeceda, sled písmen v abecede

 

História:

Azbuka vznikla z písma Cyrilika, ktoré na počesť svojho učiteľa Cyrila (sv. Cyril, brat sv. Metoda) vytvorili jeho žiaci po vyhnaní z Veľkej Moravy. Bolo to na prelome 9. a 10. storočia.

 

Pôvod slova „azbuka“:

V ruskom jazyku prvé písmeno „a“ nazývali „az“ a druhé písmeno „б“ nazývali „búky“. Z názvu týchto písmen teda vzniklo pomenovanie „азбука“.

 

Zaujímavosť:

Ruská abeceda – to sú písmená od A do Я, preto Rusi hovoria: от а до я“.

Slováci zasa hovoria od „a“ do „zet“, pretože slovenská abeceda - latinka - to sú písmená od A do Z.

 

Ruská abeceda má 33 písmen (букв):

  • samohlásky (глáсиые) - 10: а е ё и о у ы э ю я
  • spoluhlásky (соглáсные) - 21: б в г д ж з й к л м н п р с т ф х ц ч ш щ
  • dve písmená – ь ъ – neoznačujú zvuky.

 

Tlačená forma azbuky:

 

Písaná forma azbuky:

 

Úlohy:

  1. Vymenujte ruské samohlásky:

  2. Kedy a ako vznikla azbuka?

  3. Ktoré písmená v azbuke neoznačujú zvuky?

  4. Napíšte slová v abecednom poriadku: дом, собóр, царь, зáмок, óвощи, вéчер, водá, стул.

 

Použitá literatúra:

  1. Kováčiková, E. a Glendová, V.: Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002

  2. Kováčiková, E. a kol.: Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy, SPN, Bratislava 1982