Avari boli kočovný kmeň, ktorý pochádzal zo Strednej Ázie, kde žili spolu s inými kočovnými alebo pastierskymi, či ako im hovoríme nomádskymi kmeňmi. V roku 558 prišli na pozvanie germánskeho kmeňa Longobardov do Európy. Longobardi ich pozvali, aby im pomohli poraziť iný germánsky kmeň, Gepidov, ktorý žil pri Čiernom mori, teda v oblasti dnešného Rumunska a Bulharska. Bojovní Avari, ktorých Slovania vraj nazývali obrami pre ich mohutné postavy, Gepidov naozaj porazili a usadili sa na ich území. A keď samotní Longobardi roku 568 opustili územie Karpatskej kotliny a pobrali sa do dnešného severného Talianska, kde dodnes žijú ich potomkovia, Avari sa presunuli do tejto kotliny a trvalejšie sa usadili medzi riekami Tisa a Dunaj, zhruba v oblasti dnešného Maďarska. Tam totiž našli vhodnejšie prírodné podmienky a pastviny pre svoje stáda.

Avari ako kočovníci totiž potrebovali práve pasienky, lebo ich spôsobom obživy bolo pastierstvo. Väčšinou chovali dobytok. Na ich jedálnom lístku by sme popri mäse našli aj mliečne výrobky, obilniny a sčasti aj ulovenú zver. 

 

 

 

Z oblasti Karpatskej kotliny neskôr podnikali lúpežné výpravy proti okolitým kmeňom a ríšam. Ich hlavným nepriateľom bola najmä Byzantská ríša, s ktorou súperili o vplyv v Karpatskej kotline a na Balkáne.

 

 

 

Avari sa dostávali do priameho kontaktu a často aj do konfliktov so Slovanmi, ktorí už boli usadení v Karpatkej kotline alebo do nej postupne prichádzali. Dobové pramene vykresľujú Avarov ako krutých bojovníkov, ktorí podnikali početné výpravy s cieľom získať korisť. Najznámejším avarským náčelníkom bol kagan Bajan. "Kagan" bolo avarské označenie náčelníka. Avari nevytvorili vlastný štát, lebo žili ešte v kmeňoch, ale keďže obývali spoločné územie a rešpektovali svojho kagana, hovoríme, že vytvorili tzv. kaganát.

K rozpadu a porážke Avarov prispeli dve kľúčové okolnosti. Jednak to bol tlak mocnej Byzantskej ríše, ktorá nebola ochotná tolerovať takého výbojného nepriateľa na spoločnej hranici, a jednak povstanie Slovanov, na čele ktorého stál kupec Samo. Týmto dvom stretom Avari nedokázali čeliť. Navyše v 7. storočí sa na západ od ich kaganátu sformoval mocný protivník, Franská ríša. V takomto obkľúčení sa mocenský útvar Avarov postupne rozpadal a samotní Avari splynuli s okolitými národmi.Použitá literatúra:
http://historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/kto-boli-kocovni-avari#.VoRoGEvgSE8
http://worldofhistory.blog.cz/0701/avari-samova-risa-a-nitrianske-kniezatstvo

Zdroje obrazkov:
www.euratlas.net