Atóm

-          základná stavebná častica všetkých látok

-          zložený z jadra a obalu

-          jadro tvorí väčšinu hmotnosti i celého obalu

Atómové jadro

-          skladá sa z:

§  protónov p+ - častice s kladným nábojom, ich počet udáva prot. č. Z, píše sa dole

                         vľavo

§  neutrónov n0 - častice bez náboja, ich počet udáva neutrónové č. N

 

-          protónyneutróny nazývame nukleóny – počet v jadre udáva nukleonové číslo A, hore vľavo

-          nuklidy – látky zložené z atómov, kt. jadrá majú rovnaké protónové číslo, rovnaké neutrónové číslo teda aj rovnaké nukleonové číslo

-          izotopy – atómy s rovnakým počtom protónov ale s rôznym počtom neutrónov

 

Elektrónový obal

-          tvoria ho elektróny e- - častice so záporným nábojom, ich počet sa zhoduje s protónovým č.

 

Orbitál – miesto najpravdepodobnejšieho výskytu elektrónov v el. obale (najvyššia elektrónová hustota)

Valenčná sféra – (vonkajšia vrstva) – najvzdialenejšia vrstva od atómového jadra pre daný prvok

        obsahuje valenčné elektróny a tvorí elektrónové páry

Elektrónová konfigurácia – ukazuje obsadenie atómových orbitálov elektrónmi, na znázornenie používame rámčekové diagramy