Atmosféra
Nad povrchom Zeme sa rozprestiera hrubá vrstva vzduchu.Ovzdušie dosahuje do výšky niekoľko stoviek kilometrov a odborne sa nazýva atmosféra.Atmosféra je tvorená prevažne plynmi,z ktorých má najväčšie zastúpenie dusík.Pre život na Zemi sú nevyhnutné kyslík a oxid uhličitý.Okrem týchto plynov sa v atmosfére nachádza rôzne množstvo vody,prachu a vzácnych plynov. Vzduch v atmosfére sa neustále pohybuje a mení svoje vlastnosti.S rastúcou výškou sa množstvo vzduchu znižuje,klesá tlak,teplota,aj množstvo kyslíka.Takmer všetok vzduch je nahromadený do výšky približne 50 km nad povrchom Zeme. Slnečné žiarenie ohrieva zemský povrch a následne sa vzduch ohrieva od zemského povrchu.Teplý vzduch je ľahký a preto stúpa do výšky.Naopak ťažší studený vzduch klesá k zemi. Vzduch obsahuje rôzne množstvo vodnej pary.Stúpajúci vzduch sa vo výške niekoľkých kilometrov ochladzuje a z vodnej pary sa vytvárajú oblaky.Keď sa v oblaku nahromadí veľké množstvo vody ,tá postupne padá k zemi v podobe dažďa alebo snehu.Voda,ktorá sa v akomkoľvek skupenstve dostáva na zemský povrch má pomenovanie zrážky. Oblaky majú rôznu veľkosť,tvar a vyskytujú sa v rôznej výške.Najväčšie búrkové oblaky siahajú do výšky takmer 12 km.Vzduch v nich neustále rýchlo stúpa a klesá.Vďaka tomuto pohybu sa dažďové kvapky zväčšujú a vo veľkej výške zamŕzajú.Ťažké,zmrznuté kvapky vypadávajú z oblaku a vzniká nebezpečné krupobitie.