Asertivita a empatia

Rovnocennosť, úcta a rešpektovanie správania, myslenia a konania partnera. Je to zároveň úcta rešpektovať seba samého.

Je to tzv. seba presadenie. 

Základné asertívne práva:

v Právo sám posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a byť za ne sám zodpovedný.

v Právo neponúkať žiadne výhovorky, ani ospravedlnenia vysvetľujúce tvoje správanie.

v Právo sám posúdiť mieru zodpovednosti za riešenie problémov ostatných ľudí.

v Právo zmeniť názor.

v Právo robiť chyby — a byť za ne zodpovedný.

v Právo povedať ja neviem.

v Právo byť nezávislý na dobrej vôli a mienke iných.

v Právo robiť nelogické rozhodnutia.

v Právo povedať ja nerozumiem.

v Právo povedať je mi to jedno. 

 

8 základných asertívnych zručností

1. Pokazená (poškriabaná) gramofónová platňa. Stále dookola tvrdiť si svoje. Musí však ísť o niečo, na čo máte nepopierateľné právo.

2. otvorené dvere. Pokojne priznáte svojmu kritikovi, že v tom, čo hovorí môže byť niečo pravdy.

3. seba otvorenie. Predkladanie našich kladných a záporných vlastností.

4. voľné informácie. Technika, ktorá ponúka voľné – nevyžiadané informácie o sebe.

5. negatívna asercia. Technika, ktorá vás učí prijímať vaše chyby a omyly súhlasíte s kritikou záporných stránok.

6. Negatívne opytovanie sa. Vedie k aktívnej podpore kritiky s cieľom použiť získané informácie.

                                                       Opytujeme sa na negatívna, ktoré kritikovi na nás prekáža.

7. selektívne ignorovanie. Na kritiku, ktorá je manipulatívna nevecná nereagujeme.

8. prijateľný kompromis . Pokiaľ nie je v hre naša sebaúcta je vhodné v rámci seba presadenia ponúknuť pre obidve strany kompromis.

 

Empatia

Z gréčtiny znamená silu emócie, vášeň, dnes vnímame empatiu ako schopnosť vcítiť sa alebo vžiť sa do myslenia a konania iného človeka vidieť jej jeho očami, počuť jeho ušami, cítiť jeho srdcom.

 

Typy empatie

Kognitívna (poznávacia) empatia schopnosť pochopiť vnútorný stav druhej osoby, a to tak, že chápeme jej myšlienky a city a s istotou vieme predpokladať skutky a reakcie.

 

Afektívna empatia: Schopnosť vcítiť sa do pocitov druhej osoby a to tak aby sme zistili či jej je situácia príjemná alebo nepríjemná.