Prečo nepoviete nie?

 

To, že mnohí ľudia jednoducho nedokážu odmietnuť želania a prosby iných, má rôzne dôvody. Práve ich spoznanie je účinným receptom na odbúranie strachu a pocitu viny z negatívnej odpovede.


 

Najčastejším dôvodom, prečo človek vo väčšine prípadov povie Áno:

 

  • strach z odmietnutia a odvrhnutia - mnohí ľudia si z detstva priniesli skúsenosť, že ich ostatní budú mať radi len vtedy, ak im budú užitoční.

  • obava z následkov - nie každý človek totiž reaguje na zdvorilé a argumentami podložené odmietnutie pokojne a  priateľsky. Následkom môžu byť konflikty. Uvedomte si, že konflikty patria k životu. Ak sa obzriete späť, určite si spomeniete, že ste ich už zopár úspešne zvládli.

  • nechcete, aby si iní o vás mysleli, že ste sebecký alebo bezohľadný - príčina leží v  odlišných rebríčkoch hodnôt. Nemajte strach z toho, že vás niekto označí za egoistu len preto, že ste okamžite nevyskočili tak, ako si on želal. Neprijmite túto hru a pokus o manipuláciu. Ak sa určitou požiadavkou zaoberáte a zvažujete všetky pre a  proti, nie ste egoista ani bezohľadný človek

  • pocit byť užitočný - táto príčina leží kdesi hlboko v  nás a neraz je ťažké ju odhaliť. Byť na svete pre iných, byť potrebný, môcť pomáhať - toto všetko padne ľuďom dobre. A  platí to aj v reálnom živote: je skutočne pekné urobiť niečo pre iných.

  • obava, že niečo dôležité zmeškajú - mnohí ľudia jednoducho majú utkvelú predstavu, že musia byť pri všetkom a  na každom stretnutí, že sa musia zapojiť do každého projektu, aby boli v centre diania. Tu pomáha jediné: učiť sa postaviť priority. Skúste preto nájsť činnosti, ktoré vás bavia a niečo vám dávajú a krok po kroku skúšajte niektoré veci odmietnuť.


 

Aktivity

 

Slovo NIE vyslov potichu, šeptom, oznám ho, vyjadri ho ako otázku, výkrik, nahlas, láskavo, zvedavo, unudene..

 

Počas nasledujúceho týždňa pozoruj , kedy a ako často používajú ľudia slovo nie.

Všímaj sizapíš si ich dôvody.


Aký cit v tebe vyvoláva slovo nie? Napíš niekoľko situácií, v ktorých je to hnev, pokoj, radosť, iné.

 

 

Rozlúšti a napíš starovekú múdrosť:

 

aľeV ej ov etevs ohéncom, on čin ein ej eišjencom oka kevolč.

Sofokles

 

(Veľa je vo svete mocného, no nič nie je mocnejšie ako človek.)Zopakujte si:
Reflexia:

Povedať nie je pre mňa: ľahké/ťažké

Počuť nie, čiže stretnúť sa s odmietnutím, je pre mňa: ľahké/ťažké


Zamysli sa a dopíš vetu:

Najčastejšie si udržiavam duševnú rovnováhu ..

Použitá literatúra:
Andrea Chalupová; Hospodárske noviny]
D.Gogolová, Ľ.Bagalová, T.Piovarčiová, Ľ.Kociánová: Etická výchova pre 6.ročník, Orbis Pictus Istropolitana Bratislava, 2009