Articolo / Člen


V taliančine pred podstatným menom stojí člen, ktorý špecifikuje jeho rod a číslo. Niekedy medzi členom a podstatným menom môže stáť prídavné meno. Člen stojí vo vete samostatne alebo môže byť spojený s predložkou.


 

Articolo determinativo e indeterminativo – genere maschile / Určitý a neurčitý člen – mužský rod


JEDNOTNÉ ČÍSLO
URČITÝ ČLEN

NEURČITÝ ČLEN

PODST. MENO (príklad)

PRED SPOLUHLÁSKOU

IL

UN

CANE

PRED SAMOHLÁSKOU

L’

UN

ALBERO

PRED POLOSAMOHLÁSKOU (Y, I, J) ZA KTOROU NASLEDUJE SAMOHLÁSKA

LO

UNO

YOGURT

IATO

JUGOSLAVO

PRED „Z“ ALEBO NEČISTÝM „S“ = (S+SPOLUHLÁSKA) ALEBO „X“

LO

UNO

ZIO

STUDENTE

XILOFONO

PRED „GN“, „PN“, „PS“ *

LO *

UNO *

GNOMO

PNEUMATICO

PSICOLOGO

 

 

* Slová začínajúce na: GN, PN, PS, sa môžu používať aj s členom IL, ale takáto forma je zriedkavá. 

MNOŽNÉ ČÍSLO


Neurčitý člen nemá tvary pre množné číslo. V množnom čísle sa neurčitý člen buď nepíše vôbec alebo sa nahrádza delivým členom. *


 

 

 

 


URČITÝ ČLEN

NEURČITÝ ČLEN

*

PODST. MENO (príklad)

PRED SPOLUHLÁSKOU

I

// DEI

CANI

PRED SAMOHLÁSKOU

GLI

// DEGLI

ALBERI

PRED POLOSAMOHLÁSKOU (Y, I, J) ZA KTOROU NASLEDUJE SAMOHLÁSKA

GLI

// DEGLI

YOGURT

IATI

JUGOSLAVI

PRED „Z“ ALEBO NEČISTÝM „S“ = (S+SPOLUHLÁSKA) ALEBO „X“

GLI

// DEGLI

ZII

STUDENTI

XILOFONI

PRED „GN“, „PN“, „PS“


GLI

// DEGLI

GNOMI

PNEUMATICI

PSICOLOGI